Ópályi Község Hivatalos Oldala
“Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.” (Zsolt 34,20)
   

Kérelmek és nyomtatványok

Kérelmek

Adóügyek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Ópályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóhatóságával 2019. január 1-től a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások stb.) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket.

Továbbá az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) alapján az adóhatóságnak akkor is elektronikus úton kell tartania a kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsz tv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

   

 

 

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatjuk, hogy az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) alapján az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

Fenti törvény szerint adóhatóságunk elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani azzal a magánszeméllyel, aki egyéni vállalkozó is (egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel, beleértve a szüneteltetés alatt álló vállalkozót is).

Ez alapján az egyéni vállalkozással rendelkező magánszemély hivatalos iratait (pl.: számlaegyenleg, határozat, felhívás, tájékoztatás stb.) is az ügyfélkapus tárhelyre kell megküldenünk (így csekket csak az Önök kérésére tudunk kiállítani). 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent nevezett magánszemélyek:

- kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket (pl. adatbejelentés, nyilatkozat, kérelem, bejelentkezés, bevallás stb. benyújtása) 

__________________________________________________________________________________

 

 

Vállalkozóknak 2018-tól kötelező az elektronikus ügyintézés

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások stb.) már csak elektronikus úton intézhetik ügyeiket.

Az elektronikus kapcsolattartás lehetőségei:

1. Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban OHP):

Adóhatóságunk 2018. január 1-i nappal csatlakozott az ASP országos adórendszerhez. A Portál az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek számára biztosít lehetőséget a nyomtatványok elektronikus továbbítására illetve adófolyószámla lekérdezésére.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Tájékoztató az OHP használatáról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hivatali kapu használata során Adóhatóságunk neve:

Ópályi Község Önkormányzat

(rövid név: OPALYIONK KRID: 306537755)

2. NAV-on keresztül: ÁNYK keretprogramon használatával

www.nav.gov.hu oldalról „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni a kiválasztott nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba.

Jelenleg itt csak iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok érhetők el (pl.: 18HIPA, 19HIPA, 19HIPAEK).

Az ANYK keretprogram letölthető a NAV honlapjáról itt >>

3. „e-Papír” szolgáltatás: https://epapir.gov.hu vagy a www.magyarorszag.hu oldalról

Társas vállalkozások cégkapun keresztül, egyéni vállalkozók saját ügyfélkapujukon keresztül jogosultak a beküldésre.

A nyomtatványokat honlapunkon az Önkormányzati adók menüpontban a különböző adóügyek oldalain érhetik el.

Ügyfélkapus belépést követően az alábbi kitöltési módot kell követni:

Témacsoport:   Önkormányzati igazgatás

Ügytípus:          Adóügyek

Címzett:            Ópályi Község Önkormányzat

Levél tárgya:    kötelező kitölteni

Levél szövege: kötelező kitölteni.

> Tovább a csatolmányokhoz (elfogadott formátumok: pdf, doc, docx)

A melléklet feltöltése után a HITELESÍTÉS gombra kell kattintani. Ekkor a rendszer elektronikus aláírással látja el a dokumentumot.

> Tovább a véglegesítéshez

> Küldés 

 ________________________________________________________________________

 

Elektronikus kapcsolattartás lehetőségei:

1. E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL

A portál az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek számára biztosít lehetőséget a nyomtatványok elektronikus továbbítására illetve adófolyószámla lekérdezésére. Az ügyfélkapuval/cégkapuval nem rendelkező adózók számára is elérhetőek az űrlapok. Ekkor a belépéskor az ŰRLAPKITÖLTÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL menüpontot kell választani.

Nyitólap > https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Tájékoztató az OHP használatáról > https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hivatali kapu használata során irodánk neve:

Ópályi Község Önkormányzata

(rövid név: ÓPÁLYIONK, KRID: 306537755)

2. NAV-on keresztül: ÁNYK keretprogram használatával

www.nav.gov.hu oldalról „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni a kiválasztott nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba. Jelenleg itt csak iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok érhetők el (pl.: 18HIPA, 19HIPA, 19HIPAEK).

Az ANYK keretprogram letölthető a NAV honlapjáról itt >>

3. „e-Papír” szolgáltatás: https://epapir.gov.hu

Kizárólag olyan adóügyek intézésére használható, melyekhez nyomtatvány az E-önkormányzat portál felületén nem található.

A nyomtatványokat honlapunkon az Önkormányzati adók menüpontban a különböző adóügyek oldalain érhetik el.  A kitöltött „world” típusú nyomtatványokat „pdf” formátumban tudják továbbítani irodánknak, melyet a feltöltést követően, „HITELESÍTÉS” gombra kattintva elektronikus aláírással lát el a rendszer.

 


Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Iparűzési adó beszedési számla:

68000048-11131982

Idegen bevételek elszámolási számla:

68000048-11132024

Gépjárműadó beszedési számla:

68000048-11132055

Magánszemélyek kommunális adója számla:

68000048-11131944

Bírság beszedési számla:

68000048-11131999

Késedelmi pótlék beszedési számla:

68000048-11132000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számla:

68000048-11132048

Talajterhelési díj beszedési számla:

68000048-11132017

Hatósági eljárási illeték számla:

68000048-11131968

Egyéb bevételek beszedési számla:

68000048-11134819

Előrehozott adóbeszedési számla:

68000048-00444802


Letölthető nyomtatványok: 

 

 


2020. évi helyi adó-naptár

 

HATÁRIDŐ

Az adókötelezettség jogcíme

 

Jogszabályi hivatkozás

Január 15.

Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változásáról 15 napon belül adatbejelentést kell tenni,

KATA vállalkozások iparűzési adóbevallása,

Art. 18. §

 

 

 

Htv. 39/B. § (6) bek. b)

 

 

Február 15.

KATA adóalany adóztatási forma változtatásának bejelentése

Htv. 39/B. § (9) bek.

Február 25.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a kifizető által

Art. 82. §, Szja. tv. 73. §

Kifizetést

követő hó 12.

Kifizető által levont termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a magánszemély által fizetendő jövedelemadó befizetése *

Art. 82. §

 

 

 

Március 15.

Az építményadó, helyi iparűzési adóelőleg**, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó I. félévi részének befizetése

Art. 3. sz. Melléklet II. A. 1.a) pont, 4) pont, II/B.

 

Március 20.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által

Art. 82. §, Szja. tv. 73. §

Március 31.

Az előző adó évről talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése

2003. évi LXXXIX. tv. 20. § (1) bek. és 21/A. § (1) bek.

Május 31.

Az adóévet követő évről helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már előző évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Art. 2. sz. Melléklet II. A 1.a) pont

3. sz. Melléklet II/A. 1.c) pont

Szeptember_15.

A II. félévi építményadó, iparűzési adóelőleg, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, gépjárműadó befizetése

Art. 2. sz. Melléklet II. A. 1.c) pont, 4), és II/B

 

December 20.

Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése

Art. 2.sz. Melléklet II/A. 1.b) pont és Art. 3.sz. Melléklet II.A. 1.b)

 

* A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót a magánszemélynek minden negyedévet követő hó 12.-ig kell megfizetnie

** A 2020. I. félévi iparűzési adóelőleg a 2019. évi adóelőleg 50 %-a.

*** Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja. 

Adózás rendjéről szóló 2018. évi CL. tv. (Art.)

Helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.)

Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (Szja.)

**** 10/2015 (VIII. 18.) Önkormányzati rendelet a Helyi adókról (link: https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed4dr1eo8dt1ee4em7cj8by7cc4bx1cf0bw9cb6e)

 

- Az adófizetési kötelezettségeiket az alábbi módokon teljesíthetik:

- banki átutalással

- csoportos beszedési megbízás útján

- Postán csekkes befizetéssel, Takarékbanknál közvetlen befizetéssel 

csekk igénylése: adóügyintézőnél (személyesen vagy meghatalmazott útján)

Adózóink adófolyószámlájáról telefonon nem áll módunkban tájékoztatást nyújtani!

Ügyfélkapus belépést követően az Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) felületén lehetősége van adófolyószámlájának lekérdezésére.

Ópályi, 2020.01.02.

 

Köszönjük együttműködését!

Ópályi Község Adóhatósága