Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

"Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban"
Ópályi Község Polgármesterétől

4821 Ópályi, II. Szent János Pál pápa tér 6..

tel: (06) 44-407-551; e-mail: polgarm@opalyi.hu
________________________________________________________________________

Tisztelt Ópályi Lakosok! Tisztelt Érdeklődők!
A fenti címen megvalósítandó beruházásunk az egy épületben működő házi gyermek-orvosirendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztésére irányul.
A pályázatot a Nemzetgazdaság Minisztérium Széchenyi 2020 program keretében bruttó 60 millió forint vissza nem terítendő támogatásban részesítette "Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban" címmel, TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00008 azonosító jellel.
A projekt tervezője: BEREGTERV Tervező és Szolgáltató Kft. (4565 Pusztadobos, Rákóczi u. 54.).
A beruházás projektmenedzsere: Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság . (4700 Mátészalka, Hősök tere 9..), ügyvezetője: Berettyán József
A beruházás műszaki ellenőre: Huszár Péter (9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 4.)
A beruházás helyszíne:  4821 Ópályi, Kossuth utca 6/a. Helyrajzi szám: 576

 A fejlesztendő épületeken az azok építése óta csak a legszükségesebb felújítások, kisebb állagmegőrző javítások lettek elvégezve. A jelenleg is gyermekorvosi rendelőként funkcionáló és védőnői szolgálatot is ellátó épület nem alkalmas az alapfokú egészségügyi alapellátásra. A gyermekorvosi ellátás és a védőnői szolgálat jelenleg az épület két jól elhatárolódó részén működik: A keleti - utcafronti részben található a gyermekorvosi rendelő és egy használaton kívüli terem, míg a hátsó udvari - nyugati szárnyban található a védőnői szolgálat. A védőnői szolgálat megközelítése jelenleg akadálymentesen nem biztosított. A nyugati szárny részben alápincézett. A beruházással érintett épület a 70 - es, 80 - as években épült, a kivitelezés korára jellemző technológiákkal, építészeti - gépészeti és villamos megoldásokkal. A határoló szerkezetek és a nyílászárók szigeteltelenek, a fűtési és világítási rendszer elavult - korszerűtlen.
 A pályázó Önkormányzat érdekelt abban, hogy a projekt eredményeként felújított, akadálymentesített épület ki-használtsága minél nagyobb fokú és folyamatos legyen. A projekt közvetlen célja Ópályi község, önkormányzati tulajdonban lévő meglévő gyermekorvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése, az előírt és szükséges funkciók kialakítása, továbbá egy egészségfejlesztési kiegészítő feladatok ellátását szolgáló helyiség kialakítása, az ezekhez szükséges elavult informatikai és orvosi eszközökkel történő felszerelése, illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A fejlesztendő egészségügyi intézmény jelenlegi infrastrukturális állapota, a berendezések elavult állapota az ellátás és megelőzés színvonalának emelését, a személyre szabott kezelést nehezen teszi lehetővé, egyre jobban romlik az emberek egészségi állapota. A beruházás megvalósítása pozitív hatást gyakorol a külső és belső környezetre egyaránt. Az elvégzendő fejlesztések, az elavult technológia kiváltásával környezetkímélőbb működést eredményeznek, csökkenti a káros, környezetszennyező energiák felhasználását, kibocsátását, segíti a természeti erőforrások helyre állítását. A fejlesztés révén megvalósul a házi gyermekorvosi alapellátásnak és védőnői szolgálatnak helyet biztosító épület felújítása, komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A védőnői szolgálat számára beszerzésre kerülnek 2 db mobil informatikai eszköz és 2 db (komplett) méhnyakrákszűréshez szükséges eszközök. A fentieken túl 1 db nagy értékű EKG eszköz beszerzése is megvalósul. A fejlesztés során a megtartott munkahelyek száma 5 fő. 1 fő gyermekorvos, 1 fő asszisztens, 1 fő takarító, 2 fő védőnő.
A beruházás tervezett befejezési határideje: 2018. október 31.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy igény szerint a részletes tájékoztató nyújtásra is lehetőséget tudunk biztosítani a Polgármesteri Hivatalban.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmével, megértésével járuljon hozzá a beruházás zökkenőmentes, s határidőben történő megvalósításához.

Ópályi, 2018. június 18.
Herdon János
polgármester