Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Község Önkormányzata
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821 Ópályi, Kossuth utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése, közösségfejlesztő programok szervezése, jelzőrendszer működtetése Ópályi község területén.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú szociális végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdése szerinti kizáró ok ne álljon fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Szociális érzékenység, tolerancia, megbízhatóság, kiváló problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • adatkezelési nyilatkozat a pályázat és a személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Miklós nyújt, a +36-30/229-3341, valamint a 44-507-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ópályi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 825/2015/pü , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előírt követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a Képviselő-testület választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ópályi Község Önkormányzat honlapja (www.opalyi.hu) - 2015. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

<< vissza