Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása Ópályiban

Közmunkások segítségével viszik házhoz a rászorulók részére a tűzifát a faluban.
A képviselő testület 2015. évben szociális tűzifára nyújtott be pályázatot, amire 6.610.350,- Ft  támogatást kapott. (Ez 347 m3 tűzifa árának felel meg!)
Szociális tűzifát  az kaphat, aki Ópályi településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen lakik,  aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy rendszeres szociális segélyben) részesül,
lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek minősül vagy, aki családjában - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint megállapított módon - halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
Egyéb okból tekinthető szociálisan rászorultnak (pl. nyugdíjas).
A kikötés az, hogy egy lakcímre, csak egy jogosult kaphat ebből a fajta segélyből.

Mindezeket figyelembe véve kb. 694 család az, aki 0,5 m3 szociális tűzifa támogatásban részesülhet, melyet az Önkormányzat további 0,5 m3 tűzifával kiegészít a szociális kerete terhére.

 

Erdélyi Miklós
polgármester

 

<< vissza