Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

TÁJÉKOZTATÓ szociális tűzifa támogatástól Ópályiban

A képviselő testület 2015. évben szociális tűzifára nyújtott be pályázatot, amire 6.610.350,- Ft  támogatást kapott. (Ez 347 m3 tűzifa árának felel meg!)

Szociális tűzifában az részesülhet, aki Ópályi településen bejelentett lakcímű lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen lakik, és

  • aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy rendszeres szociális segélyben) részesül,
  • lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek minősül,
  • aki a családjában – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint megállapított módon – halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
  • egyéb okból tekinthető szociálisan rászorultnak (pl. nyugdíjas).
  • nincs a hivatallal szemben fennálló tartozása

A kikötés az, hogy egy lakcímre, csak egy jogosult kaphat ebből a fajta segélyből.

Ezt figyelembe véve kb. 694 család az, aki 0,5 m3 szociális tűzifában részesülhet, melyet az Önkormányzat további 0,5 m3 tűzifával kiegészít a szociális keret terhére.

Ópályi, 2015. december 1.

Erdélyi Miklós
polgármester

 

<< vissza