Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Község Önkormányzata
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ópályi Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821 Ópályi, Kossuth utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESzCsM rendeletben, valamint az iskolaegészségügyről szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt feladatok ellátása Ópályi község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, egészségügyi főiskola, védőnői oklevél,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Pályázó fényképes önéletrajza
  • Iskolai és szakmai végzettsége(ke)t igazoló iratok fénymásolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • Nem pályakezdő esetén az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Miklós nyújt, a +36-30/229-3341, valamint a 44-507-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ópályi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4821 Ópályi, Rajk László utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előírt követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a Képviselő-testület választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Ópályi Község Önkormányzat honlapja (
www.opalyi.hu) - 2015. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikációs időpontja: 2015. március 3.

 

<< vissza