Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

ÓpályiKözség Polgármestere
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ópályi Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821Ópályi, Rajk László utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi, főiskolai igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés,
 • Legalább 3 éves közigazgatási, jegyzői, vagy körjegyzői gyakorlat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos precíz munkavégzés. Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz.
 • a végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.
 • közszolgálati gyakorlat igazolása.
 • szakmai program és vezetői elképzelések csatolása.
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatai kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015 február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014 dec. 15

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Miklós nyújt, a 06 (30) 2293341-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak azÓpályi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4821Ópályi, Rajk László utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 825/2014., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
 • Személyesen: Erdélyi Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821Ópályi, Rajk László utca 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása során - azonos feltételek fennállása esetén - előnyt jelent az ellátandó munkaterületen szerzett nagyobb szakmai gyakorlat.

A pályázatokat Ópályi Község Polgármestere bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. dec. 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ópályi Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik, kivéve, ha azt jogszabály kizárja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 05.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

<< vissza