Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

"Belterületi bel-, és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és fejlesztése Ópályi községben"

Ópályi Község Polgármesterétől

4821 Ópályi, Rajk László u. 4.

tel: (06) 44-407-551; e-mail:
polgarm@opalyi.hu
________________________________________________________________________


Tisztelt Ópályi Lakosok!

A Szamos-Kraszna közi árapasztó tározó építéséhez kapcsolódóan Ópályi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "Ópályi Község bel- és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és fejlesztése" elnevezésű beruházás megvalósítására.

A pályázatot az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség bruttó 500 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
 
A pályázat ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0005 jelű "Belterületi bel-, és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és fejlesztése Ópályi községben"

A beruházás tervezője: AQUALIS Bt. (Nyíregyháza, Rózsa u. 33/A.) képviseletében településünk szülötte és egykori lakosa, Molnár Edit szakági tervező.

A beruházás-szervezője: LVK-Projekt Kft. (Nyíregyháza, Belső krt. 53.), Lukovics István szakmérnök vezetésével.

A beruházás műszaki ellenőre: Papp Zoltán (Nyíregyháza, Damjanich u. 11.)

Az Önkormányzat pályázatot írt ki a jogerős vízjogi engedély alapján megvalósítható beruházás kivitelezésére.  A pályázati kiírásra a megadott határidőig hat pályázat érkezett.  Az Önkormányzat által létrehozott Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a beruházás kivitelezésére az Olcsvaapáti Dózsa u. 31 sz. székhelyű Zemplénkő Kft.-t választotta, 319.965.240,- Ft vállalási összeg mellett.

A hosszadalmas közbenső eljárások lezárása után 2014. május 7-én az érintett szakhatóságok és közműkezelők jelenléte mellett megtörtént a munkaterületek átadás-átvétele.   A konkrét kivitelezési munka várhatóan már 2014. május végén, június elején elkezdődik, egyidejűleg a település több pontján.

A beruházás tervezett befejezési határideje:  2015. március 31.

A kivitelezés megkezdése előtt várhatóan megnövekszik a tehergépjárművek forgalma, a felhasználásra kerülő építő anyagok és előre gyártott szerkezetek kiszállítása és deponálása érdekében.  A deponálási, illetve anyagtárolási helyek kijelölése már megtörtént.

A kivitelezési munkák ideje alatt várhatóan több utcában a forgalom korlátozására, elterelésére, illetve útlezárásra kell számítani. Az így előforduló kellemetlenségekért - a beruházás terv szerinti megvalósulása érdekében - kérem a lakosság türelmét és megértését.

A lakosság által észrevételezett esetleges kivitelezési problémákat, vagy javaslatokat, más építési megoldásokat a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjéhez (Kósa György) kérem jelezni munkaidőben.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a beruházás kinagyított helyszínrajza a Polgármesteri Hivatalban és a település több pontján is kifüggesztésre kerül. Igény szerint a részletes tervek megtekintésére is lehetőséget tudunk biztosítani a Polgármesteri Hivatalban.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmével, megértésével járuljon hozzá a beruházás zökkenőmentes, s határidőben történő megvalósításához, ahhoz, hogy településünkön is teljesebb legyen a bel- és csapadékvíz elvezetése és a továbbiakban ne okozzon gondot egy kiadós nyári zápor, vagy egy nem kívánt felhőszakadás.

Ó p á l y i, 2014. május 16.

Erdélyi  Miklós
polgármester

______________________________________________________________


 

2015.08.26.
4821 Ópályi, Rajk László utca 4.
ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY  


BELTERÜLETI BEL-, ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA ÉS FEJLESZTÉSE ÓPÁLYI KÖZSÉGBEN.

Ópályi Község Önkormányzata 2012-ben az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program, „ÉAOP-5.1.2/D3-11 Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken” című pályázati konstrukció keretében ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0005 azonosító számú pályázatot nyújtott be, melynek keretében 0% saját erő (0 Ft) biztosítása mellett 100,000000%-os mértékű (499.700.000 Ft)vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a település környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a térségben található és érintett felszíni vizeink megfelelő minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A projekt rövid távú célja az elöntések, balesetveszélyes állapotok megszüntetése a zárt vezeték vagy burkolt árok építésével a tervezett szakaszokon összesen 11 077,9 m hosszúságban. A tervezett csatornarendszer befogadói: Kallóárok csatorna, Körgát alatti csatorna, Derítő csatorna, Kossuth csatorna, Jármi-Paposi oldalág. A megvalósult 11 077,9 m csapadékvíz-elvezető csatornából,  4393,0 m burkolt nyílt árok, 4673,0 m zárt csatorna,33,0 m DN 300, DN 400 méretű áteresz, 102 db kapubejáró, 1466 m vb. folyóka,  59 db DN80/60-as, 82 db DN100/60, 40 db DN120/60 tisztítóakna, 3 db bekötőakna, 253 db támfal, 33 db homokfogó és 6 db torkolati műtárgy készült el és 512,9 m hosszan a meglévő zárt csatorna-hálózat tisztítása is megtörtént.
A beruházás összköltsége 499.700.000 Ft. 
A fejlesztés eredményeként a vízkárok által veszélyeztetett lakosság arányának csökkenése várható, amely 80%-ról 10%-ra mérséklődik. A projekt eredményeként létrejövő fejlesztés magában hordozza a jövőbeni egyéb közcélú fejlesztések lehetőségét (elsősorban közjóléti, rekreációs, környezeti nevelést, környezettudatosság elmélyítését szolgáló fejlesztéseket).

Ópályi, 2015 08. 26. 

Erdélyi Miklós polgármester

 


 

 

<< vissza