Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Polgármesteri tájékoztató

1. A Magyarság, így az Ópályiak számára is fontos hagyományőrzés a Görög Katolikus Egyházközség, amely több mint 200 éves hagyományt őriz a templom születésnapjának megünneplésével. A templom ünnep október 5-én vasárnap lesz. A szent liturgia 11:30 perckor kezdődik, a szent beszédet Jaczkó Sándor balkányi esperes úr tartja. A neves eseményen részt vesznek a Nyíri Esperesi Kerület papjai. Gelsei Gábor esperes parochus mindenkit szeretettel vár. A szent misét és a körmenetet követő agapéra is mindenkit szeretettel várunk.
2. Október 6-án megemlékezés lesz az Aradi 13 hős tábornok emlékére a Horpácsik János Művelődési Házban. Előtte 18:00 órától fáklyás felvonulás indul a Szent II. János Pál pápa térről, az Önkormányzat és az Óvoda parkolójából. A fáklyás felvonulást követően a művelődési házban a Himnusz elhangzása után, Erdélyi Miklós polgármester mond emlékező beszédet. Megemlékező zenés irodalmi műsort a Kraszna Népdalkör ad. A Szózat eléneklése után az emlékműnél koszorúzhatnak az intézmények, a pártok, és a civil szervezetek képviselői.
3. Felújítjuk a Háborús emlékművet. A Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatán önkormányzatunk 1 millió forint támogatást nyert a háborús emlékmű felújítására. Bíró Lajos a szobrot elszállította felújításra, Józsa Béla kőfaragó mester az emlékmű talapzatát fekete gránittal fogja burkolni, és arra fogja az áldozatok neveit felvésni. Kulcsár Attila építész-tervező tervei alapján közmunkásaink egy félköríves falat raknak a szobor mögé. Kérem a Tisztelt Ópályiakat, ha tudnak még olyan világháborús áldozatról, akinek a neve nem szerepel az emlékművön, azt jelezzék a polgármesternek.
4. Október 27-én (hétfőn) konferencia lesz az I. Világháborúról. Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület pályázaton 474.000 Ft-ot nyert "Az I. Világháború hatása a Kárpát-medencében élőkre 1914-től a Trianoni Békeszerződést követően napjainkig" című konferencia megrendezésére.(Pályázat kiírója ugyanaz volt, mint az I. Világháborús emlékműnél). A konferencia előtt felavatjuk az I-II. Világháborús emlékművet.
A konferencia programja és előadói:
- Magyarország az I. Világháborúban címmel Thoroczkay Sándor történelem szakos tanár tart előadást.
- Háborús irodalom: háború alatt, Trianon előtt címmel Kereskényi Sándor irodalomtörténész, múzeulógus tart előadást.
- I. Világháborút követő Trianoni Békeszerződés hatása a szórványban élő magyarságra címmel Szatmári Elemér református lelkész tart előadást. (Az előadók Szatmárnémetiből érkeznek)
Kultúrális műsort v. Erdei József előadóművész, a gróf Wass Albert Társaság elnöke, és a Kraszna Népdalkör szolgáltatja.
5. Október 12-én önkormányzati választás lesz Ópályiban. A Képviselő–testület megválasztotta a választáshoz szükséges bizottságok tagjait. A Helyi Választási Bizottság tagjai: Balogh Zsuzsa, Szabad Gabriella, Takács Ágnes, póttagok: Popovics Gézáné, Ráczné Szender Anikó. Az 1-es szavazókör (Ópályi, Árpád út 1., új óvoda épülete), szavazatszámláló bizottság tagjai: Kákos Zoltánné, Fekete Csilla Mária, Csicsák Csabáné, póttagok: Sztaraszta Gáborné, Toldi Lászlóné. 2-es szavazókör (Ópályi Rajk L. út 18, Óvoda épülete) szavazatszámláló bizottság tagjai: Fekete Gábor, Czomba Sándorné, Soós Judit, póttagok: Bazula Balázsné, Balogh Lászlóné. Nemzetiségi szavazókör (Ópályi Árpád út 1.) szavazatszámláló bizottság tagjai: Troczkisné Zékány Ildikó, Kondor Katalin, Márk Edit, póttagok: Szegedi Lászlóné, Vánczku Zoltánné.
A polgármesternek és a Képviselő-testületnek a választással kapcsolatban további feladata nincs. A Helyi Választási Iroda vezetője Lipták József jegyző, és a helyi választási bizottság végzi a választással kapcsolatos feladatokat, így a szavazólapra felkerült jelöltek sorrendjének sorsolását, és minden mást is. A polgármester és képviselő jelöltek delegálhatnak tagokat a bizottságokba, szeptember 26-án, pénteken 16:00-ig.
6. Tájékoztatom a lakosságot, hogy sem a polgármester, sem a Képviselő-testület nem tervezi más falvakból, városokból idegen családok beköltöztetését, mint ahogy eddig sem tervezte. Kérem a jelölteket, hogy tartózkodjanak a választási kampány során a teljesíthetetlen ígéretektől, mint például a lakásépítés, a lakással nem rendelkezők részére. Annak megvan a szabályos és törvényes útja. Tanulni és dolgozni kell, elvégezni a 8 osztályt, szakmát szerezni, munkát vállalni, és törvényesen igénybe venni a szociálpolitikai és más kedvezményeket. Felhívom a képviselő és polgármester jelöltek figyelmét, hogy a kampányukat a törvény előírásainak betartásával folytassák, nehogy meg kelljen ismételni a választást, mint az 2010-ben megtörtént.

7. Tisztelt Gazdálkodók!
A Falugazdász értesíti azon gazdálkodókat, akik nitrát érzékeny területen gazdálkodnak, hogy talajminta vétele szükséges. A nitrát érzékeny blokkokat a Teleházban található listából lehet kikeresni.
A talajminta vétele:
parcellánként 1 db 1 kg-os minta dupla nylon zacskóban, amire egy címkét kell ragasztani az alábbi adatokkal:

  • név, lakcím, blokkszám, regisztrációs szám, település (helyrajzi szám), táblasorszám, tábla területe

5 hektáronként kell egy minta, de ha kisebb a terület, minden parcellából minta kell. A mintát Mátészalkára szeptember 30-ig a Falugazdász Irodába kell bejuttatni (Alkotmány út 48). A vizsgálat díja: 2 500 Ft+ÁFA/minta

Tisztelt Gazdálkodók!
A Nemzeti Agrárgazdasági  Kamara megbízásból tisztelettel meghívom Önt a ,"Nitrát adatszolgáltatásra történő figyelemfelhívás" tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra, melynek helye: Ópályi Teleház, (Árpád út 3) ideje: 2014. szeptember 26. 9:00-11:00.
Napirendi pontok, témák:

  • nitrát érzékeny  területen tartandó kötelezettségek, adatszolgáltatással apcsolatos tudnivalók
  • termeléshez kötött támogatások 2015-ben
  • termeléshez nem kötött közvetlen támogatások 2015-től
  • egyéb aktualitások

8. Felhívom a közgyógyigazolvánnyal rendelkező lakosok figyelmét, hogy részükre a gyógyszerköltségen felül gyógycipő igényelhető. Megfelelő számú jelentkező esetén (min. 5 fő). Nyíregyházáról egy személyszállító jármű eljön Ópályiba értük ingyenesen. A szakorvos a vizsgálatot elvégzi, és a cipőt elkészítik részükre. Érdeklődni lehet Dr. Széll Ferenc Csabáné alpolgármester asszonynál, vagy a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán.


Ópályi, 2014. szeptember 22. 

Erdélyi Miklós
polgármester

 

<< vissza