Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Polgármesteri Tájékoztató

A nagyobb méretű program megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Tájékoztató  a belvízrendszer rekonstrukciójáról: 

A Szamos-Kraszna közi árapasztó tározó építéséhez kapcsolódóan Ópályi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be "Ópályi Község bel- és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és fejlesztése" elnevezésű beruházás megvalósítására. A pályázatot az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség bruttó 500 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A beruházás tervezője: AQUALIS Bt. (Nyíregyháza, Rózsa u. 33/A.) képviseletében településünk szülötte és egykori lakosa, Molnár Edit szakági tervező.

A beruházás-szervezője: LVK-Projekt Kft. Nyíregyháza, Belső krt. 53.), Lukovics István szakmérnök vezetésével.

A beruházás műszaki ellenőre: Papp Zoltán (Nyíregyháza, Damjanich u. 11.) Az Önkormányzat pályázatot írt ki a jogerős vízjogi engedély alapján megvalósítható beruházás kivitelezésére.  A pályázati kiírásra a megadott határidőig hat pályázat érkezett. 

Az Önkormányzat által létrehozott Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a beruházás kivitelezésére az Olcsvaapáti Dózsa u. 31 sz. székhelyű Zemplénkő Kft.-t választotta, 319.965.240,- Ft vállalási összeg mellett. A hosszadalmas közbenső eljárások lezárása után 2014. május 7-én az érintett szakhatóságok és közműkezelők jelenléte mellett megtörtént a munkaterületek átadás-átvétele.   A konkrét kivitelezési munka várhatóan már 2014. május végén, június elején elkezdődik, egyidejűleg a település több pontján. A beruházás tervezett befejezési határideje: 2015. március 31.

    A kivitelezés megkezdése előtt várhatóan megnövekszik a tehergépjárművek forgalma, a felhasználásra kerülő építő anyagok és előre gyártott szerkezetek kiszállítása és deponálása érdekében.  A deponálási, illetve anyagtárolási helyek kijelölése már megtörtént. A kivitelezési munkák ideje alatt várhatóan több utcában a forgalom korlátozására, elterelésére, illetve útlezárásra kell számítani. Az így előforduló kellemetlenségekért - a beruházás terv szerinti megvalósulása érdekében - kérem a lakosság türelmét és megértését. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a beruházás kinagyított helyszínrajza a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül. Igény szerint a részletes tervek megtekintésére is lehetőséget tudunk biztosítani a Polgármesteri Hivatalban.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmével, megértésével járuljon hozzá a beruházás zökkenőmentes, s határidőben történő megvalósításához, ahhoz, hogy településünkön is teljesebb legyen a bel- és csapadékvíz elvezetése és a továbbiakban ne okozzon gondot egy kiadós nyári zápor, vagy egy nem kívánt felhőszakadás.

A terveket több lakossági fórumon ismertettük a falu lakóival, az ott elhangzott javaslatokat a tervező figyelembe vette. Az engedélyes tervek alapján lesz a beruházás megvalósítva, terv módosítás már nem lehetséges. Ha bármilyen kifogás merül fel a kivitelezés során, azt jelezzék a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézőjének, vagy a polgármesternek.

- Lehetőség van a konyhai maradék (moslék) elszállítására és felhasználására, természetesen az ide vonatkozó előírások betartásával. Ha valakit érdekel ez a lehetőség keresse Tarné Sólyom Ilona élelmezésvezetőt az önkormányzat konyháján.


Ó p á l y i, 2014. június 2. 

Erdélyi  Miklós
polgármester


 

<< vissza