Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Polgármesteri tájékoztató

1. A Képviselő-testület a "Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és fejlesztése Ópályi Községben" című pályázatára beérkezett pályázatokat elbírálta, és az eljárás nyertesének a Zemplénkő Kft-t nyilvánította 900 ponttal, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezetként a KWKP Konzorciumot hirdette ki, 831 ponttal.
Az Ópályi 2013 konzorcium (Nyír-Wetland Kft. - Czető Kft. közös ajánlattevők), a Rózsaép Kft., az "ÓPÁLYI 2013" KONZORCIUM (Nyír-Flop-Holding Kft. - Szeged Beton Kft. - Temen-Trade Kft.), a TriGon Invest Kft. - BTMP Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján. Felhatalmazta a Polgármestert a Kbt.-ben meghatározott tilalmi időszak figyelembe vételével a vállalkozási szerződés aláírására. Várhatóan március végén indulnak a munkálatok.

2. Megalakult a Települési Agrárgazdasági Bizottság Ópályiban.A falu gazdálkodói fontos döntést  hoztak a Teleházban. A polgármester köszöntője után  a megyei agrárkamara elnökének tájékoztatóját ismertette Hornyák György a kamara osztályvezetője, levezető elnök,  majd részletesen tájékoztatta a gazdákat az országosan szerveződő jégeső elleni hálózat kiépítéséről, melyhez az Ópályiak is csatlakoztak.  A jelenlévő gazdák elnöknek Balogh Ádámot, a bizottság tagjainak Darabi Gábort, Gáspár Istvánt, Német Sándort, Orosi Sándort, Papp Gyula Norbertet, Papp Zoltánt, Szilágyi Miklósnét és Szűcs Csabát választották. A bizottság mandátuma öt évre szól, feladatai között lesz a gazdálkodókat érintő döntések előkészítésében való részvétel, a helyi termékek feltárása, a gazdálkodók tisztességes piaci magatartásának ellenőrzése, a támogatások odaítélésének véleményezése, a határ állapotának ellenőrzése.

3. Fontos évfordulók előtt állunk 2014-ben. 
Ez évben ünnepeljük Ópályi 720. születésnapját.
100 év telt el az első világháború kitörése óta, mely sok ópályi áldozatot követelt.
Idén rendezzük a XX. Nemzetközi Aratófesztivált.

Tervezett nagyobb események, rendezvények:

 • Emlékoszlopot avatunk az 1848-as forradalom kitörésének évfordulójára.
 • Megemlékezünk az első világháborút lezáró trianoni gyalázatról.
 • Megszervezzük a XX. Nemzetközi Aratófesztivált.
 • A Készenléti Rendőrség 90 éves fúvószenekara ad koncertet az aratófesztiválon.
 • Kárpátia koncert lesz az aratófesztiválon.
 • Szent István napi ünnepséget tartunk, és lesz görög katolikus nap is.
 • Születésnapi ünnepséget szervezünk (720-an imádkozunk el egy miatyánkot Ópályiért, készítünk egy 720 szeletes tortát, tűzijátékkal zárjuk az ünnepséget).
 • Átadjuk és Horpácsik Jánosról nevezzük el a felújított  kultúrházat.
 • Horpácsik János néptánc fesztivált szervezünk falunk neves néptáncosa tiszteletére.
 • Az október 6.-i emlékműnél megemlékezünk az aradi tizenhárom hős tábornokról.
 • Újra avatjuk a felújított háborús emlékművet.
 • Nemzetközi konferenciát szervezünk az első világháború eseményeiről és     következményeiről.
 • Az 1956-os emlékműnél megemlékezünk az 56-os forradalomról.
 • Ünnepélyesen átadjuk az 500 millió Ft-os pályázatból megvalósuló új belterületi belvízelvezető rendszert.

4. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára, a világháborús emlékbizottság pályázatot írt ki. A háborús emlékmű felújítására. A képviselő testület úgy döntött, pályázatot nyújt be és támogatást kér a  munkálatok elvégzésére. A bronz szobrot az alkotó Bíró Lajos szobrászművész restaurálja, a talapzatot Józsa Béla kőfaragó mester elkészíti, és a neveket is felvési. Az emlékmű környezetét Kulcsár Attila építészmérnök úr tervei alapján átalakítjuk. Kérem a község lakóit, ha tudnak olyan személyről, akinek a neve a háborús emlékműről lemaradt, azok jelezzék a polgármesternek.

Ópályi, 2014. február 11.

Erdélyi Miklós
polgármester

 

<< vissza