Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ


1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra a pályázatok rögzítése és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15. A rögzítést a pályázónak kell elvégezni a www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak a csatolandó mellékletekkel együtt (iskolalátogatási, család jövedelem igazolásai).

2./ Az "Ópályi Általános Iskola Tanulóiért" Közalapítvány Kuratóriuma és az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola tantestülete és dolgozói szeretettel meghívnak minden kedves segíteni és szórakozni vágyót "Erzsébet- Katalin" Jótékonysági bálra, mely 2013. november 16.-án szombaton 19:00 órakor lesz.
Báli program: Zenéről  Kárpátalja- Nevetlenfaluból a Stílus Együttes, Máté János (Öcsi) gondoskodik, aki 2013-ban az X Faktor műsorában a mentor ház kapujáig jutott el!
Műsort az Ópályi Általános Iskola néptánc csoportja, az Ópályi Kraszna Népdalkör, az Ópályi Művelődési Ház modern tánc csoportja, az Ópályi Művelődési Ház Horpácsik János néptánc csoportja szolgáltatja
Belépő jegy: Felnőtt: 1200 Ft-, Gyerek: 500 Ft-, Támogatói jegy: 1000 Ft-.
Jegyek elővételben kaphatók a következő személyeknél és helyeken: Drabikné Tóth Zsuzsanna Gyermekjóléti Szolgálat, Vékonyné Tóth Beáta Mesevár Óvoda, valamint Pusztai Balázsné Teleház, Művelődési ház.A bál bevételét az iskola oktatási feltételeinek javítására kívánjuk fordítani.

3./ Tájékoztatom a tisztelt Ópályi polgárokat, hogy akik rendelkeznek "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható bérköltség-támogatásáról munkaadók részére" határozattal, azok jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban.

4./ Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy lehetőség van az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhán szociális ebéd igénylésére a kapacitási feltételek mértékéig. Jelenlegi igénylők száma 90 fő.
Az igénylés feltételei:

  • 65 év feletti életkor,
  • 65 év alatt a háziorvos által kiállított orvosi igazolás ellenében, ha valaki egészségi állapota miatt nem tudja ellátni Önmagát.

A térítési díj megállapítása Képviselőtestületi Rendelet alapján jövedelem függő, egyénenként változik.
A nyugdíj minimumhoz viszonyított jövedelem alapján 4 féle térítési kategória lehetséges: 242 Ft-, 330 Ft-, 418 Ft-, 440 Ft/ebéd.
Lehetőség van kérni az ebéd házhozszállítását 55 Ft/ebéd költségtérítéssel.
Bővebb információt az igénylés módjáról a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán hétköznapokon 800h - 1600h  között  Fazekas Gyuláné Marika szociális segítő biztosít az érdeklődőknek személyesen, vagy a 06 44/407-551 telefon 17-es mellékén.

5./ A szervezett szemétszállításban, illetve annak díjbeszedési feltételeiben ismételten változás történt. 2013. november 1-től nem Kiss György, Ópályi Árpád u. 100. szám alatti lakos szedi a szemétdíjat, hanem Vargáné Kiss Katalin az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. megbízottja, aki ehhez a munkavégzéshez megbízólevéllel is rendelkezik. A beszedő asszony a Kft. által előre kiállított számla ellenében jogosult átvenni a lakosságtól a szemétdíjat. A szemétdíj beszedő asszony személye nem ismeretlen a lakosságnak, hiszen a korábbi években is végezte ugyanezt a munkát. Az év utolsó két hónapjában a szelektív szemétszállítás időpontja november 27. (szerda) és december 18. (szerda).

6./ Képviselő-testületi döntés alapján ez év júniusában az Önkormányzat elindította Ópályi Község település rendezési tervének felülvizsgálatát és a szükségszerű módosítási eljárás lefolytatását. A településtervező Kulcsár Attila mérnökúr, az Önkormányzati módosítási javaslatoknak megfelelően elkészítette a tervezetet, amit a kötelezően előírt és  szerződéssel megfogadott önkormányzati főépítész Hajba Károly mérnökúr a szükséges kiegészítésekkel együtt tovább küldött a főhatóságok és a különböző szakhatóságok felé. A támogató és a jó szándékú kritikus észrevételek folyamatosan érkeznek vissza, amelyeket a tervező és a főépítész urak beépítenek a településrendezési tervezetbe. A terv készítése jelenleg ebben a stádiumban van, a vélemények és észrevételek teljes körű beérkezése után a tervezet megküldésre kerül az állami főépítész úrnak, aki véleményezés után fogja javasolni elfogadásra a Képviselő-testületnek.

7./ A Mikulás idén is házhoz megy! Kéréseket a Teleházban lehet leadni.

Ópályi, 2013. november 13.

 

Erdélyi Miklós
polgármester

 

 

<< vissza