Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1. A gyermekjóléti szolgálat munkatársat keres, mivel az eddig ott dolgozónak megszűnt a munkaviszonya. Az állás betöltéséhez felsőfokú szociális végzettség szükséges. A munkavégzés helye Ópályiban van, de a munkáltatói feladatokat a Mátészalkai Egyesített Szociális Intézmények látja el. Az állás iránt érdeklődök, keressék Huszti Judit Igazgató Nőt, a 44/311-336 telefonszámon, vagy Erdélyi Miklós Polgármestert.

2. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy lehetőség van az Önkormányzat üzemeltetése alatt lévő konyhán előállított szociális ebéd igénylésére a kapacitási feltételek mértékéig. Az igénylés feltételei:  65 év feletti életkor, vagy a   65 év alattiaknak a háziorvos által kiállított orvosi igazolás ellenében, ha valaki egészségi állapota miatt nem tudja ellátni Önmagát. A térítési díj megállapítása Képviselőtestületi Rendelet alapján jövedelemtől függően, egyénenként változik. A nyugdíjminimumhoz viszonyított jövedelem alapján 3 féle térítési kategória lehetséges: 242 Ft - 330 Ft - 440 Ft/ebéd. Lehetőség van kérni az ebéd házhozszállítását 55 Ft/ebéd költségtérítéssel.

Bővebb információt az igénylés módjáról a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán hétköznapokon 8:00 h - 16:00 h  között  Fazekas Gyuláné Marika szociális segítő biztosít az érdeklődőknek személyesen, vagy a 06 44/407-551 telefon 17-es mellékén.

3. 2013. szeptember 20-án ünnepélyes keretek között adtuk át az Ópályi Mesevár Óvoda új épületét, ahol 2 csoportszoba és annak kiszolgáló helyiségei lettek kialakítva. Elfogadta meghívásunkat és az avatáson  megjelent Dr. Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés alelnöke továbbá Fülöp István és Apáti István Országgyűlési Képviselők is. Az óvoda építésére 119.685.502,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, melyhez költségvetésünkből 2.300.000.-Ft-ot kellett hozzátenni, amit 3.999.237,- Ft-tal az EU Önerő alap egészített ki. A projekt menedzseri feladatokat az LVK-Projekt KFT végezte, a kivitelezést pedig a FLEX-PS 93 BT nyerte el. Az óvoda immár 6 csoportra bővült, és 160 férőhellyel rendelkezik. A gyermekeket szeptembertől 14 óvónő és 9 kisegítő személyzet gondozza, neveli.

4. A bűnmegelőzési koncepciót elfogadta a Képviselő-testület, ennek részeként tervezzük a mezőőri szolgálat létrehozását, ez ügyben Dr. Tarcsa Csaba rendőr tábornok megyei főkapitány személyesen fog a gazdákkal konzultálni. A gazdákat rövidesen levélben értesítjük. Amennyiben valamely földhasználó - annak hiányában a tulajdonos - nem kapná meg ezen tájékoztató ideéig a gazdáknak írt levelet, úgy nyilatkozattételi szándékát mielőbb jelezze a Jegyző felé. A levéllel küldött nyilatkozat visszaküldését szeptember 30-ig kérjük az érintettektől.

5. A Görög Katolikus Egyház Templom ünnepe 2014. október 6-án vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise vasárnap 11.30 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Kicsák János Bátorligeti paróchus celebrálja. Gelsei Gábor Esperes Paróchus Úr várakozása szerint a templom ünnepen közel tíz környékbeli lelkész fog részt venni.

6. A Görög Katolikus Egyház jótékonysági szüreti bált szervez. A bál 2013. október 12.-én este 19,00 órától lesz a Jókai Mór Általános Iskola tornatermében. A bálon résztvevők kulturális műsort tekinthetnek meg és vacsorát is kapnak. Belépőjegy 3.000.-Ft személyenként, melyet az egyházi tanács tagjaitól lehet megvásárolni. Akik nem szeretnének a bálon részt venni azok 1.000.-Ft-os támogatójegyet vásárolhatnak.

7. Az Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány Kuratóriuma Jótékonysági bált szervez, 2013. november 16.-án az Ópályi tornateremben. Belépő: felnőtt: 1200.- Ft, gyerek: 500.- Ft. Zenét: a Stílus Együttes, Máté Öcsi Ukrajnából szolgáltatja. Máté Öcsi Nevetlen faluból Kárpátaljáról (aki már a tavaly októberi bálban közmegelégedésre szolgáltatta a zenét). A bál bevételét az iskola, oktatási feltételek javítására kívánják fordítani.

8. Sajnálatos módon hepatitis "A" vírus betegített meg két családot Ópályiban, emiatt védőoltásban részesítették a családhoz tartozó gyerekekkel érintkező többi gyereket, óvónőiket, tanáraikat. A vírusfertőzés miatt fokozottan figyelni kell a személyi higiéniára, a WC használat utáni kézfertőtlenítésre. A Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, és az Önkormányzat munkatársai, az intézmények dolgozói mindent megtesznek, hogy a vírusfertőzés ne terjedjen tovább.

Ópályi, 2013. szeptember 25.


 Erdélyi Miklós
 polgármester

 

<< vissza