Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

A tavasszal megkezdett  közbiztonsági fórum újabb tanácskozással folytatódott Ópályiban a teleházban. Dr Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok, megyei főkapitány ötlete volt egy asztalhoz ültetni az érdekelteket. A cél a közbiztonság javítása, a lopások visszaszorítása Ópályi, Nagydobos, Nyírparasznya, Szamosszeg és Szamoskér területén. Bakos Olivér rendőr alezredes, kapitányságvezető ismertette a közbiztonsági cselekvési akciótervet, melyből kiderült mi mindennel javították az érintett települések közbiztonságát. Ópályiban és Szamosszegen új körzeti megbízotti irodát avattak fel. A KMB csoport Lada Niva gépkocsit kapott a főkapitány úrtól. A rendőri jelenlét szinte állandósult Ópályiban, köszönhetően a  KMB csoportnak és a készenléti rendőrségnek. A csoport kiegészült rendőrtiszt nyomozóval, aki a bűncselekmények nyomozását, felderítését végzi. Mivel a probléma megoldása  nemcsak rendőri feladat, ezért a megoldás is sokirányú. Több közös akciója volt a rendőrségnek a polgárőrökkel, a földtulajdonosokkal, az erdésszel a tulajdon elleni szabálysértések visszaszorítására. Az ÁNTSZ és a gyermekjóléti szolgálat szakemberei,  a védőnők, gyámügyi munkatársak tetűirtást végeztek. Volt közös szemétszedés és fellépés az áramlopások ellen. Ópályi képviselő testülete elfogadta a helyi bűnmegelőzési stratégiát.  A Járási Hivatal vezetője, munkatársai és a szakigazgatási szervek képviselői soron kívül segítették az érintett lakosokat gondjaik megoldásában (pl. személyigazolványok kiállítása). A Bűnügyi Osztály előadói önsegítő kört alakítottak ki hét fő hátrányos helyzetű gyerek részére az ópályi iskolában, ahol hetente egy alkalommal tartanak előadást részükre. Több kisebb súlyú sorozat bűncselekmény elkövetőit bűnügyi őrizetbe vették.

 

Fülöp István országgyűlési képviselő, járási hivatalvezető további figyelmet és segítséget ígért a megkezdett  munkához. Lipták József Ópályi jegyzője elmondta mi minden tett a hivatal  a tavaszi fórum óta Ópályiban. Dr Bajnai Benő a tisztiorvosi szolgálat munkatársa is beszámolt az általuk végzettekről. Havasi Gusztáv helyi képviselő a Jeremcsuk László Polgárőr  Egyesület elnöke elmondta, hogy az újjáalakult szervezet a képviselő testület támogatásával segíti a közbiztonság javítását. Gergely Lajos Szamosszeg  polgármestere a jó együttműködést emelte ki a rendőrséggel. Náluk működik a mezőőrség, de a gazdák a megszüntetésén gondolkodnak. Herczeg Péter iskolaigazgató az adni és követelni, ellenőrizni elvet hangsúlyozta.

 

További feladatot jelent a mezőőri szolgálat létrehozása Ópályiban, a beoltatlan, gazdátlan, kóbor kutyák kezelése, a lakásfenntartási támogatás terhére tüzelő kiosztása, a fokozott rendőri jelenlét fenntartása és a rendvédelmi szervek munkájának koordinálása a bűnmegelőzés érdekében. Egyik legfontosabb feladat azonban a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Minden hozzászóló az összefogást hangsúlyozta  a közbiztonság javításában.

A fórum végén Dr Tarcsa Csaba rendőrfőkapitány két kerékpárt adott át a polgárőrség részére. A kerékpárokat Havasi Gusztáv elnök és  Toronyi Béla alelnök vette át.

 

Erdélyi Miklós polgármester