Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Pünkösdi lendület
Ünnepi hét a Református Gyülekezetben

2013. május 12-én, vasárnap, kezdetét vette Gyülekezetünkben a Pünkösd- ünnepi nagyhét. Három fiatal életére kértük a Szentlélek Isten hitet megerősítő áldását a konfirmáció keretében. Ezzel a Gyülekezet teljes jogú, úrvacsorával élő tagjai lettek.


(A lelkipásztorok között balról jobbra: Szabad Kitti, Pankotai Szabolcs,
Balogh Tímea Stella)

2013. május 19-én, Pünkösd- vasárnapján az örömünk megháromszorozódott. Először is a Keresztség Sákramentumában részesítettük Séra Gusztáv és Séra Gusztávné házasságából született Nikoletta nevű kislányukat.
Majd a konfirmáltak első úrvacsoravételére is sor került, reméljük, hogy nem ez volt számukra az utolsó, mint ahogyan azt nagyon sok társuknál lehet látni a környező településeken. Sajnos a szülő háttér hiánya, a szabadelvű gondolkodás ide vezet… Imádkozzunk, hogy Gyülekezetünk közösségében otthonra találjanak.
A harmadik ok az örömre az úrvacsorai közösség volt, amelyben Krisztussal volt élő találkozásunk.


Szülők és keresztszülők a gyermekkel


A legelső...

A Pünkösd- hétfőn szorgos készülődéssel vártuk a Csonkapapi Református Testvéreinket. Egy éves a testvérgyülekezeti szövetségünk. Az alkalom délután 3 órától kezdődött, az országos Református Egységünnep részprogramjaként. Szeghljánik Péter, a csonkapapi Gyülekezet lelkipásztora, nyitó áhítatában a testvéri közösség szereteten alapuló erejét hangsúlyozta. Ezt követően Tóth Zoltán, a Szatmári Református Egyházmegye főgondnoka, a Református Egyház Generális Konventje nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Mind a két Gyülekezet énekkara Istent dicsőítő énekekkel tette még emeltebbé az ünneplésünket, amelyet a Templom udvaron szeretetvendégség zárt.


Szeghljánik Péter


Az egységet ünneplők


A Csonkapapi Református Énekkar

Hálás szívvel köszönjük Istenünk szeretetét és az Ő áldása kísérje a segítők életét!

 

<< vissza