Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Hirdetmény

Értesítem az Ópályi Görög katolikus Egyházközség  tagjait az  alábbiakról:
 
Az egyházközség képviselőtestületének mandátuma lejárt. Megújítása az Egyház Közigazgatási Szabályzata, valamint az egyházközségben kialakult szokásrend szerint történt.
 
Aki legalább öt jelölést kapott az felkerült a szavazólistára. A nyilvántartásban szereplő családok a szavazólistát postai úton kapták meg. A templomban elhelyezett lezárt szavazóurnába március 10.-én vasárnap lehetett a szavazatokat elhelyezni. Az urnát a szavazatszámláló bizottság bontotta fel, melynek tagjai Dr Balogh János, Demeter Mihályné, Herdon István, Papp Jánosné, Szabad Ferencné voltak. A bizottság 168 szavazatot számolt meg, ebből 165 érvényes és 3 érvénytelen volt.
 
A megválasztott képviselők névsora:

A megválasztott képviselők névsora: Kapott szavazatok száma:
1. Csizmár Antalné 157
2. Orosi Sándor 123
3. Herdon Sndorné 122
4. Garaancsi Mihályné 129
5. Rácz Zsolt 116
6. Papp Zoltán 98
7. Drabik Bálint 89
8. Molnár István 83
9. Pásziczki György 76
10.Vékony Csaba 72
11.Kedves Dezső 68
12.Németh Sándor 64

Póttagok: Szabóné Nagy Zsuzsa,  Kozma György, Bazula József és Kicsák László.

A jelöltek valamennyien elfogadták a jelölést, így jóváhagyásra az egyházmegyei főhatóság elé terjesztem fel. Az ünnepélyes eskütételre a jóváhagyást követően kerül sor.
 
Ópályi 2013.  március 14.
 
                                                                                          Gelsei Gábor 
                                                                                        esperes-parókus

 << vissza