Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Kultúrák harca, nemcsak Ópályiban

Napjainkban egyre szaporodnak azok a hírek, amelyek az óvodákban, az iskolákban és a mindennapi életben tapasztalható konfliktusokról szólnak. Megszaporodtak a fa és fémlopások, a vagyon elleni bűncselekmények. Tapasztalatom szerint ezek az eltérő kultúrájú emberek, embercsoportok közötti együttélés során nap, mint nap érzékelhető eltérő gondolkodásmódból adódnak. Ha egy kisebb faluban élő emberek, családok életkörülményeit, szokásait vizsgáljuk, akkor nem kell különösebb éles látás ahhoz, hogy felfedezzük a különbségeket.

Ópályi egykori leggazdagabb utcáján végig menve élesen szembetűnik a különbség. Több portán idősebb nyugdíjasok élnek. Az udvarok szépek rendezettek, nyáron virágosak. A szőlő felkötözve, kacsozva, permetezve, ahogy illik. A különböző fajtájú gyümölcsfákon szép termés ígérkezik, a kert felszántva, bevetve, megkapálva, ahogy illik.
 A szomszédos portákon, amely egykoron nem különbözött az előzőktől, sem fű, sem fa nem nő. Se virág, se szőlő, sem gyümölcsfa nem díszlik. Van viszont népes gyerekhad. A kert szántatlan, gyomos. A lakás lepusztult, mindenhol szemét. Szomorú látvány. Az egykori tulajdonosok ha felkelnének, rögtön visszamennének  sírjukba, látva hajdani tulajdonuk állapotát. Felvetődik a kérdés, mitől van ez a szemmel látható különbség? Nyilván az eltérő neveltetésből, a családban elsajátított szokásoktól, az iskolázottságtól, a több évtizedes munkában eltöltött időtől. Érdekes, ez a szomorú látvány fogad bennünket az ország más részein is akármerre megyünk.
Az egyik kultúrához tartozó embereknél természetes igény az iskolába járás, a tanulás. Tanulnak is szépen. A Bursa Hungarica ösztöndíj keretében több mint kétszáz főiskolást és egyetemistát támogatott önkormányzatunk, így segítve őket a diploma megszerzésében. Ők sajnos nem itthon, hanem az ország távoli részeiben, vagy külföldön telepedtek le. Ott kaptak képzettségüknek megfelelő munkát. Ők már csak látogatók Ópályiban. Nagy ritkán jönnek el idősödő szüleiket, nagyszüleiket meglátogatni. A falu öregszik. Sok az eladó ház.

Egy másik kultúrához tartozó embereknél egészen mást látunk. Sajnos nem természetes igény a tanulás, az óvodába, iskolába járás. Mindenféle trükkökkel csalogatják, fenyegetik a családokat, hogy járassák gyerekeiket óvodába, iskolába. Bevezették az óvodáztatási támogatást. Ha a gyerek rendesen jár óvodába a szülő 20.000.-Ft-ot kap egy évre. Megvonják az iskoláztatási támogatást attól a szülőtől, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába. A támogatást ezután nem kapják kézhez, csak kijelölt eseti gondnokon keresztül vásárolhatják le a szülők. Egy köztisztviselőre négy-öt ilyen család jut. Elképesztő! Az iskolában a gyerekek ingyen kapják a tankönyvet, a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. Ennek ellenére sokan elkerülik az iskolát, így nem tanulnak meg írni, olvasni. Nem szereznek szakmunkás, vagy ennél magasabb képesítést. A lányok nagy többsége tizenévesen gyereket szül. A szakképzetlenség miatt nem kapnak munkát. A sokféle címen járó segélyekből tengetik életüket.

Az idősebb lakók még tyúkokat tartanak, disznót hizlalnak, de a falu éhesebbik fele rendszeresen meglopja ezeket a tulajdonosokat. Azokban az utcákban ahol ez a más kultúrájú réteg megjelenik a lakások elveszítik értéküket. Sok esetben még a biztosító sem köt biztosítást. A lakások eladhatatlanok. Romlik a közbiztonság, annak ellenére, hogy a rendőrség igyekszik rendszeresen rendőrt biztosítani a településen. Lopják a határban a fát, és a terményeket. A gondok mára társadalmi méretűvé növekedtek. Ha ez a másfajta kultúra kerül fölénybe, mint ahogy az lassan Ópályiban történik, akkor szomorú sors vár a megyére, az országra, sőt egész Európára, ha nem változtatunk.

Amúgy élhető falunk lenne. Víz, szennyvíz, gáz, telefon, kábel tv, szilárd burkolatú utjaink vannak. Szép óvodánk, iskolánk, konyhánk, ebédlőnk, tornatermünk van. Civil szervezeteinknek köszönhetően pezsgő élet van a teleházban és a művelődési házban. Néptánccsoport, mazsorett és modern tánccsoport működik. Ünnepségeinken együtt szerepelnek a gyerekek és a Kraszna Népdalkör.  Műemlék templomainkban élénk hitélet zajlik.  Emlékműveinken egyik ünnepségtől a másikig háborítatlanul ott díszlenek a megemlékezések koszorúi. Idén XIX. alkalommal rendezzük meg a nemzetközi aratófesztivált. Ópályi jövőre lesz 720 éves, szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Bővebben a www.opalyi.hu honlapról lehet tájékozódni falunkról.
A 2010-től regnáló képviselő testületnek köszönhetően a falu ismét fejlődési pályára állt. A meglévő négy csoportos óvoda mellé új, két csoportos óvodát építünk, amit augusztusban át is adunk. Márciusi ünnepségünkön tesszük le az új óvoda alapkövét és adjuk át a régi hivatal felújított épületét, ahol kertépítő és dísznövény kertészképzés folyik. Rövidesen kezdődik a megvalósítása az ötszáz milliós belvíz elvezető rendszer  felújítási pályázatnak.
De vajon érdekel e valakit ez a sok szép eredmény, mikor a politikai csatározások már a parlamentig jutottak? Ópályi híressé, hírhedtté vált.

Kérdés, vajon megoldja-e a problémákat, ha Ópályiba rendőrőrsöt telepítenek a mátészalkai rendőrségtől négy kilométerre? Megvédenék-e a rendőrök a tulajdonosok erdejét a fa tolvajoktól? Ahogy a probléma komplex, úgy a megoldás sem egyszerű. Az biztos a község ezt önerejéből nem tudja megoldani.
Egyébként állandó a rendőri jelenlét a faluban. Az iskola előtt az igazgató kérésére, minden reggel rendőr kocsi áll. A képviselő testület anyagilag támogatja a készenléti rendőrséget abban, hogy Ópályiban gyakrabban jelenjenek meg. A helyi polgárőr szervezet is kap a képviselő testülettől anyagi támogatást. Feladatuk ellátását segíti az a gépkocsi, amit a postától kapott az önkormányzat ajándékba.
Most alakítjuk ki az irodát, ahol, a megyei főkapitány ígérete szerin, állandó rendőre lesz Ópályinak.

A gazdák jogosan panaszkodnak és védik tulajdonukat, amiben a falopásokkal több millió forint kárt okoztak a fa tolvajok. A megoldást az óvodánál és az iskolánál kell megkezdeni. Nevelésre, szemléletformálásra van szükség. Követelményt kell támasztani minden korosztály számára és azokat a legnagyobb szigorral számon kérni. A beadott Komplex telep program című pályázat elnyerése sokat segíthetne a lakosok szemlélet formálásában.   A végső kérdés meg tudjuk e állítani, vagy tudjuk e lassítani ennek a faluromboló, másfajta kultúrának a térnyerését?


Ópályi, 2013. március 12.   

                                                                                  Erdélyi Miklós
                                                                                  polgármester

<< vissza