Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Fejlesztési koncepció tíz évre

Ópályi község képviselő testülete elhatározta a település rendezési terv felülvizsgálatát. A legutóbbi fejlesztési koncepciót éppen tíz évvel ezelőtt készítette az Ópályiak Baráti Köre Egyesület civilek bevonásával, amit az akkori képviselő testület el is fogadott.  Ez jelentette alapját a fejlesztéseknek. Azóta számos  elgondolás megvalósult, de a felgyorsult élet megköveteli a változásokhoz való alkalmazkodást. Sok szabályozási elem idejét múlta, több fejlesztés elképzelés meg most lett aktuális.  Legsürgetőbb a temető bővítése, de igény merült fel sport és szabadidős célú területek kijelölésére is. Folyamatban van egy pályázat fedett lovarda megvalósítására, de nem mondtunk le az agárpálya megépítéséről sem.

A fejlesztési koncepció kidolgozását most is az Ópályiak Baráti Körére bízta a képviselő testület. Első alkalommal a rendezési terv készítője, Kulcsár Attila  a Megyei Építész Kamara elnöke, építész tervező beszélt a falugyűlésen a rendezési terv fontosságáról. Ezt követően egyházi vezetők, civilek, intézményi dolgozók, képviselők, vállalkozók és intézményvezetők előtt ismertette Erdélyi Ilona, vidékfejlesztő szociális munkás az évek óta összegyűjtött fejlesztési  elképzeléseket. A párbeszéddé alakult műhelymunka résztvevői  közül többen elmondták elképzeléseiket milyen falut is szeretnének. Legtöbben egy élhető, biztonságos virágos, fiatalokat megtartó faluban szeretnének élni. Ennek legfőbb akadályát a nagyszámú kisebbségben látják. Az egyik fiatal gazda kérte az állattenyésztéshez kapcsolódó  szabályok lazítását, mert ő itt szeretné megélhetését biztosító vállalkozását működtetni.

A fejlesztési koncepció rövidesen a képviselő testület elé kerül, annak elfogadása után folytatódik a rendezési terv és a helyi építési szabályzat szakemberek által történő előkészítése, melynek végleges változatát a képviselő testület fogja szentesíteni. A terv várhatóan az elkövetkező tíz évben nem kerül terítékre, ebből következően nagy gondosságot és előrelátást igényel annak előkészítése.

 

Erdélyi Miklós
polgármester


<< vissza