Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Bűnbánati hét rendje
Böjt alkalmából a
Református Gyülekezetbe

Hétfőtől szombatig, minden este 6 órai kezdettel tartjuk a
bűnbánati istentiszteleteket
a Református Gyülekezeti- teremben.

A bűnbánati hét témája:
"Mindenben együtt az Úrral".

Vasárnap fél 10 órai kezdettel gyerekistentisztelet
                fél 11 órai kezdettel, Úrvacsorával
                egybekötött istentisztelet Böjt alkalmából.

"Így szól az Úr: Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!"
(Ézsaiás próféta könyve 58, 6-7)

 

               Bodnár- Enyedi Éva                             Bodnár- Enyedi Zsolt
                    Lelkipásztor                                          Lelkipásztor

 

<< vissza