Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

 

Polgármesteri tájékoztató

MEGHÍVÓ!

1.Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a község lakosságát a Magyar Kultúra tiszteletére rendezett gálaműsorra.
Ideje: 2013. január 27. (vasárnap) 15 : 00
Helye:Jókai Mór Általános Iskola Tornaterme 4821 Ópályi, Rajk L. út 20.

PROGRAM:  Himnusz,  Köszöntő, Ünnepi beszéd, Mesevár Óvoda műsora, Jókai Mór Általános Iskola műsora, Vers, Ópályi "Kraszna Népdalkör" műsora, Művelődési Ház moderntánc csoport műsora, Művelődési Ház Horpácsik János néptánccsoport műsora, Táncház.
Kérjük, fogadja el meghívásunkat! Ünnepeljünk együtt!
Belépőtől eltekintünk, de a Gálán adományokat szívesen fogadunk.
Az adományokat a művészeti csoportjaink fellépő ruhájára szeretnénk fordítani.

 2. Dr. Molnár Sándor állatorvos értesíti az ebtartókat, hogy a 2013. január 1-től rendeletileg kötelező chippezés a községben a következőképpen lesz végrehajtva:
- Az ebtulajdonos a szándékát a polgármesteri hivatalban kifüggesztett füzetben írhatja be, valamint a Polgármesteri Hivatal telefonszámán: 06-44-407-551. jelezheti.
- A beírás, ill. a telefonálás után az ellátó állatorvos a lakásra lemenve hajtja végre a chippezést.
- Kérjük, hogy az oltási könyveket készítsék elő. A chippezés költsége 3.500.-Ft/eb.
- A chippezésből kimaradt ebek a kötelező veszettség elleni oltásban sem részesülhetnek, így a hatóság annak megfelelően fog eljárni.

3. Elkészült az Ópályi Írott forrásainak kutatási anyaga és rövidesen megjelenik egy kötetben, amit 1.200.-Ft-os áron meg lehet rendelni a Polgármesternél, illetve a TELEHÁZ-ban. Négy évvel ezelőtt bíztam meg Szabó Menyhért vasúti helytörténész kutatót az Ópályival kapcsolatos írott anyagok felkutatásával. A hosszú munka eredményeként összegyűjtött anyagról volt már egy előadás a Falusi Múzeumban. Jelenleg a nyomdai előkészítés folyik. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe a rövidesen megjelenő kötetet, amelyben Ópályi története az 1294-es írásbeli említés óta van összegyűjtve az összes Ópályival kapcsolatos írott anyag. A kötet az Ópályiak Baráti Köre és az Önkormányzat közös kiadásában fog megjelenni.

4. 2014-ben lesz Ópályi 720 éves. Az első írásos emlék 1294-ben jelent meg III. András király Ítélő Levelében az akkori falu név "Pauli" volt (Pálé, Pál birtoka) természetesen a hely már a bronzkorban is lakott volt, de jogosan nevezhetjük ez a dátumot Ópályi születésnapjának. Kérek mindenkit és várom javaslataikat, hogy a 2014-es évben Ópályi 720 éves születésnapját méltóképpen ünnepeljük meg.

5. Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2013. január 1-től a közgyógyellátás (alanyi, normatív), az ápolási díj, és az időskorúak járadéka iránti kérelmeket a Mátészalkai Járási Hivatalhoz (4700. Mátészalka, Kölcsey tér 2.sz.) kell benyújtani. A gyámhatósági ügyintézés ugyanezen időponttól szintén a Járási Hivatalhoz tartozik.

6. Tájékoztatom a lakosságot, hogy tűzifaosztás nem lesz Ópályiban. Az elmúlt év végén 2.300.000.- Ft-ot kapott Ópályi, amiből 155 m3 fát lehetett volna vásárolni és azt a szociálisan rászoruló családok részére kellett, volna kiosztani. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja igénybe venni a támogatást és azt visszautalta az Államkincstárnak. A visszamondás egyik oka, hogy az ideszállításra és a kiosztásra kb. 2 millió forinttal kellett volna megpótolni, és ezt a Képviselő-testület nem tudta biztosítani.

 Ópályi, 2013. január 22.

                                                                                            Erdélyi Miklós 
                                                                                            polgármester

 

<< vissza