Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Falugyűlés Ópályiban

Falugyűlésre gyülekeztek az emberek Ópályiban a falusi múzeum galéria termébe péntek este. A falu jövőjét nagyban befolyásoló előterjesztéseket tárgyaltak meg. A polgármester  köszöntötte a megjelenteket és bemutatta ez előadókat.
Először Molnár Edit mérnök asszony ismertette a belterületi vízrendezés terveit.  A hamarosan induló beruházás alapjaiban fogja megváltoztatni a település képét. Árkok, aknák, átereszek épülnek és megszűnik a belvízveszély a legkritikusabb helyeken. A majdan magvalósuló  kerékpárút nyomvonalán  is elkészítik  a szükséges vízelvezető folyókákat, ezáltal a kerékpárút lényegesen olcsóbban lesz megépíthető. A fejlesztésre 500 millió forintot nyertek, amihez nem kell önerőt biztosítani az önkormányzatnak.  Ezt követően Lukovics István  mérnök, projekt menedzser tájékoztatta a résztvevőket az óvoda építés állásáról. A két óvodai csoportnak helyet biztosító épületre 125 millió forintot nyertek, aminek az építése február végén kezdődik és  augusztus végére  be is fejeződik, így az új tanévtől már birtokba  vehetik az óvodások. Közvetlenül a falugyűlés előtt fogadta el a képviselő testület a közbeszerzési szabályzatot, az ajánlattételi  felhívást és dokumentációt. 
A kivitelezőt a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a képviselő testület fogja kiválasztani. Ez után Erdélyi Ilona teleház vezető, projektmenedzser ismertette a folyamatban lévő pályázatokat. "Esélyt mindenkinek" címmel zajlik egy pályázat, melyben a Szatmár Liget Alapítvány és a Kontaktus Egyesület mellett konzorciumi partner a helyi önkormányzat is. Húsz helyi és nagydobosi munkanélkülit képeznek ki kerti munkásnak és dísznövénytermesztőnek, emellett felújítják a régi hivatal épületét,   ami a képzés bázisául szolgál. A tanulók részt vesznek a falu szépítésében, virágosításában.
A "Komplex telep program" néven beadott pályázat elbírálás alatt van. Ez a pályázat nagyban segítené a Nyíl az Újreménység és a Dankó utcában lakók életét,  de hatással lenne az egész településre.  Egy másik nagyszabású,  a svájci civil alaphoz, benyújtott pályázatnak a falugyűlés napján volt a helyszíni ellenőrzése. Siker esetén elindulhat az "Úton az önfenntartó falu felé" elnevezésű  pályázat megvalósítása. Harmadikként Kulcsár Attila mérnök, a Megyei Építészkamara elnöke ismertette Ópályi településrendezési tervének felülvizsgálatával kapcsolatos tennivalókat. Az általa 2004-ben elkészített rendezési terv felülvizsgálatáról a képviselő testület döntött, mivel a felgyorsult fejlesztések és az új elképzelések ezt indokolttá tették. A tervező úr felhívta a figyelmet arra, hogy a felülvizsgálatot most is meg kell előzni egy széleskörű egyeztetésnek a falu lakói körében. Itt ismét Erdélyi Ilona kapott szót, aki az Ópályiak Baráti Köre által korábban kezdeményezett, a helyi civilek és lakosok bevonásával készült, településfejlesztési koncepciót ismertette, aminek jelentős része már beépült a rendezési tervbe és meg is valósult.  Most a koncepció továbbfejlesztett változatát kell elővenni, aktualizálni, a civilekkel megvitatni és a képviselő testülettel elfogadtatni.  A tervező úr feladata lesz a helyi elgondolásokat a megyei és az országos fejlesztési elképzelésekkel egyeztetni.
 
A hozzászólók az építés melletti rombolás elkerülésére, a geotermikus energia későbbi felhasználására,  sportlétesítmények és idősek otthona építésére, valamint az idősek által  elhagyott  és a falu fejlesztése szempontjából fontos ingatlanok megvásárlására hívták fel a képviselők és a polgármester figyelmét.

Erdélyi Miklós
polgármester

 

<< vissza