Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

FELHÍVÁS

ÓPÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐJE hivatalsegédi feladatok ellátására keres alkalmas jelentkezőt. A feladat ellátására főállású jogviszony keretében kerül sor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 258. §-a értelmében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)  szerint.

Jelentkezési feltételek:
- nagykorúság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- legalább 8 általános iskolai végzettség.

A kiválasztásnál - azonos feltételek megléte esetén - előnyt jelent az Ópályi községben való helybenlakás, a település jó ismerete, a magyar nyelv ismerete és helyes alkalmazása, a jó kifejezőkészség és írásbeliség, a megbízhatóság, a precizitás és egyéni igényesség, a rendezett családi körülmények, a hasonló munkaterületen szerzett nagyobb gyakorlat, tapasztalat, a magasabb iskolai végzettség.

A kiválasztott munkavállalóval is csak abban az esetben hozható létre a jogviszony, illetve állítható munkába a munkavállaló, ha a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való részvételét követően "alkalmas" minősítést kapott, illetve írásban titoktartási nyilatkozatot tett.

A munka díjazására és az egyéb juttatásokra a felek megállapodása az irányadó, figyelemmel a hatályos központi jogszabályok - különösen a Kttv. és azt Mt. - előírásaira és az önkormányzati rendelkezésekre.

A kézzel írott jelentkezéshez, szakmai önéletrajzhoz kötelezően be kell nyújtani a jelentkező:
- fényképét,
- érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája hitelesített másolatát,
- büntetlen előéletét igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
- iskolai végzettségét igazoló bizonyítványa hitelesített másolatát.


Az írásos jelentkezést 2012. december 31. napjáig kizárólag ajánlott postai küldeményként lehet benyújtani a Jegyzőhöz - mint munkáltatóhoz - címezve.


További információ kérhető - a pályázat benyújtására megállapított határidőig - a (44) 407-551-es telefonszámon, vagy a
jegyzo@opályi.hu címen.

 
Ópályi, 2012. december 11.


       

   Lipták József sk.
   jegyző

 

<< vissza