Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Templomünnep Ópályiban

Az ópályi  görög katolikus templomot 1796-ban szentelték fel az Istenszülő oltalmára.  Azóta minden évben megtartják a templom  ünnepet, így emlékezve a templom születésnapjára. Az ünnepi szent liturgián tíz környékbeli pap vett részt a helyi esperes parochus Gelsei Gábor mellett. Kivették részüket a ünneplésből a pályi gyerekek is, tizenkilenc ópályi gyerek sorakozott fel a szentmise alatt templomi ruhában ministránsként segédkezve a szent liturgia folyamán. Itt volt a falu korábbi papja Orosz István kerületi esperes és Ihnát János főesperes, aki az ünnepi prédikációt tartotta. Kiemelte a család és a munka fontosságát a mindennapokban. Az ünnepelni tudás csak a kettő megtartásával lehetséges. A szentmise végén körmenettel tisztelgett a közel hároszázan részesültek a miroválás szentelményében.

Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza