Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Nagyheti és ünnepi liturgikus rend az Ópályi görögkatolikus templomban

április 01. (virágvasárnap): ¼ 10 óra  utrenye
10:00 óra  liturgia, barkaszentelés
17:00 óra vecsernye, alatta gyóntatás
18:00 óra liturgia, lelkigyakorlatos szentbeszéd
(a lelkigyakorlatot Zuró József főesperes-ökonómus tartja)
április 02. (nagyhétfő): délelőtt beteglátogatás
17:00 óra gyóntatás
18:00 óra mise, lelkigyakorlatos szentbeszéddel
április 03. (nagykedd): 17:00 óra gyóntatás
18:00 óra gyóntatás, lelkigyakorlatos szentbeszéddel
április 04. (nagyszerda): 18:00 óra előszenteltek liturgiája
április 05. (nagycsütörtök): 18:00 óra liturgia előírás szerint,12 evangélium olvasása
április 06. (nagypéntek): 15:00 óra sírbatételi vecsernye-körmenet-szentségkitétel
április 07. (nagyszombat): 8:00 óra Nagy Szent Bazil liturgiája
20:00 óra feltámadási szertartás
április 08. (húsvét vasárnap): 9:00 óra ünnepi liturgia pászkaszenteléssel
14:00 óra vecsernye
április 09. (húsvét hétfő): ¼ 10 óra utrenye
10:00 óra liturgia-körmenet-miroválás
½ 12 óra római katolikus mise
április 10. (nagykedd):  10:00 óra római katolikus mise
18:00 óra liturgia
április 14. (szombat): 18:00 óra halottak szombati liturgia

Az egyházközség minden tagjának áldott, szent ünnepet kíván:

Gelsei Gábor   
parókus, esperes