Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Biztos Kezdet Óvodai Program Ópályiban

"BIKÓP" AZ ÓPÁLYI JÓKAI MÓR ÁMK ÓVODÁJÁBAN

Interaktiv mühelymunkán vettek részt a programban résztvevő óvodák óvónői és dajkái Ópályiban. A tréninget  Labáth Ferencné a Közoktatás-fejlesztési Iroda óvodai csoportjának szakmai vezetője tartotta. Az Ópályiak mellett Szakolyból és Porcsalmáról jöttek óvodapedagógusok és dajkák. 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft még  2009 őszén,  az ország  22 településével együtt, választotta ki az ópályi óvodát  a Biztos Kezdet Óvodai Programba.  
 
Az óvodák ezzel olyan  innováció részesei lehettek, melynek eredményeként optimálisabb pedagógiai környezetet teremthettek minden óvodás számára. Mindezt a szülőkkel együttműködve, a meglevő pedagógiai keretekre és értékekre alapozva - az egyéni szükségéleteket figyelembe véve- az együttnevelés pedagógiájára építve tudták elérni. Az alap mindenütt a HOP ( a helyi óvodai program), melyhez a KAPCS (a kompetencia alapu program csomag) illeszthető. A programba minden településen bevonták a gyermekjóléti szolgálat és a polgármesteri hivatal szociális munkatársait, a védőnőket, a családsegítőket, az egyházakat és a civil szervezeteket, a nemzetiségi  önkormányzat tagjait.
        
A progam céljai:

  • a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai keretek közötti együttnevelési gyakorlatának megerősítése,
  • a hozott hátrányok lehetőség szerinti csökkentése,
  • a szülők, családok bevonása, érdekeltté tétele a gyerekek nevelésében,
  • a korai beavatkozással az iskolai átmenet előkészítése, a későbbi lehetséges lemaradások megelőzése,
  • az iskolával való fokozott együttműködéssel az elsősorban alkalmazkodási, életmód, kulturális és szociális területeken jelentkező hiányosságok, különbségek minimalizálása.

A program feladata:

  • Az óvodapedagógusok és segítő szakemberek pedagógiai-, szakmai kultúrájának fejlesztése,
  • az együttnevelés hatékony megvalósítása. 

A Biztos Kezdet Óvodai Programnak köszönhetően az Educatio Kft segítségével célirányosan bővíthették meglévő tárgyi eszközeiket, játéktáruk kiegészült babaszobai-, asztali konstruáló- és fejlesztő játékokkal, bábkészletük pedig a Meseládikóval - amely hamar a gyermekek kedvence lett. Tornaszobáik sok mozgásfejlesztő eszközzel, szakmai könyvtáruk új, értékes kiadványokkal gazdagodott. Az ajándékba kapott kirándulás a nyíregyházi Állatparkba óvodás gyermekeknek talán örök emlék marad.
A pilot program országos szinten egy záró konferenciával ér véget, mely után az eredményeket és tanulságokat összegző kiadványt is elkészítenek és közreadnak. 

Erdélyi Miklós
polgármester 

<< vissza