Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Pályázati felhívás

Ópályi község önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény 10 §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére az alábbiak szerint.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezető megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Ópályi község Rajk László utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jogszabályokban meghatározott jegyző feladatok

Az irányitása alá tartozó személyek száma: 10 fő

A jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra az illetmény megállapítására és juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • igazgatásszervezői, állam és jogtudományi doktori, illetve okleveles
 • közigazgatási menedzserképesítés
 • két év szakmai gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:

 • A szakmai önéletrajzot is tartalmazó pályázat
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat az adatvédelemmel kapcsolatban
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyilvános ülésen történő elbírálásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2012 január 31,

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton lehet pályázni Ópályi község önkormányzata (4823 Ópályi, Rajk László utca 4.) Erdélyi Miklós polgármester
  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jegyző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot beérkezésüket követően a képviselőtestület bírálja el soron kívüli ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012 február 15

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

Belügyi közlöny
Ópályi község önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos további információk www.opalyi.hu honlapon találhatók

Erdélyi Miklós 
polgármester  

<< vissza