Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Tanévnyitó értekezlet Ópályiban

Zökkenőmentes tanévindítás Ópályiban.

A klimatizált számítógépes teremben tartotta tanévnyitó értekezletét az általános iskola tantestülete. Az értekezleten kapta meg huszonegy pedagógus a "Projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében" című tanfolyamról szóló tanúsítványt. . Svéda István igazgató az éves munkatervre tett javaslatot. Ismertette a tanév rendjét, az iskolai ünnepeket és az éves munkához szükséges ismereteket.

A 252 beírt  tanuló ingyen kapta meg a tankönyveket, mindez összesen 2.5 millió Ft-jába került az önkormányzatnak. Tizenöt tanulócsoportban tanulnak a gyerekek 22 pedagógus és két asszisztens irányításával. A tanulók hetven százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Az ünnepélyes tanévnyitóra 1-jén kerül sor, melynek végén a gyerekek, felekezetüknek megfelelően, a templomokban szertartáson vesznek részt.

Erdélyi Miklós
polgármester 

<< vissza