Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Utolsó szentmise Ópályiban

A zsúfolásig megtelt görög-katolikus templomban celebrálta utolsó szentmiséjét Orosz István parochus Ópályiban. Kocsis Fülöp püspök úr döntése értelmében Orosz parochus úr Hodászon gyakorolja tovább papi hivatását. Az ópályiak nehezen fogadták el a püspöki döntést.

István atyát tíz  évvel ezelőtt helyezték Ópályiba és első miséje alkalmából két lehetőséget vázolt a hívek előtt, vagy áldani, vagy átkozni fogják ha innen tovább kell mennie. A rövid tíz év alatt sokat tett az egyházközség megerősítéséért mondta el Orosi Sándor az egyháztanács világi elnöke. Első ténykedése volt a fiatalok bevonása a vasárnapi liturgiába. A fiatalok lelkesen követték és sok szép sikert értek el a területi és az országos hittan versenyeken. Mindenkivel megtalálta a közös nyelvet, mindenkivel szót értett. Mindig részt vett a községi ünnepeken. 

A templomot, pályázati pénzek segítségével, teljesen megújította. Megszépült az ikonosztáz, kicserélték a padlózatot, a padokat, kifestették a templom belsejét, megszépítették a templom kertet. Nyertes pályázat van a templom külsejének, a paróchia épületének és kerítésének teljes felújítására. Nem csoda ha a búcsú a hívek és az atya részéről  könnyesre sikeredett, mindenki fájó szívvel vett búcsút István atyától és családjától. A gyerekek verssel, az énekkar énekkel köszönt el a "tisztelendőtől". A következő vasárnap Orosz István atya már új helyén  Hodászon,  Gelsei Gábor atya Ópályiban fog misézni.

Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza