Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Új számítógépteremmel gazdagodott iskolánk


TIOP 1.1.1.-07/1 pályázat  és az Ópályi Tanulóiért Közalapítvány anyagi támogatásával új számítógéptermet alakítottunk ki iskolánkban, a  nevelői szoba helyén. A terem bútorzatának és a villamos hálózat kialakításának költségeit (600 ezer forintot) az Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány vállalta magára.
A műszaki berendezéseket (27 iskolai PC csomag,7 db tantermi csomag, 1 db alkalmazás szerver csomag, 1 db szerverszoftver, 1 db WIFI csomag) a már említett pályázaton nyertük, értéke 11 M-Ft. A pályázó Ópályi Község Önkormányzata volt. A pályázatot Drabik Péter igazgatóhelyettes írta és menedzseli.
A számítógépteremben 24  munkaállomáson gyarapíthatják tudásukat tanulóink. Hét tanteremben interaktív tábla és laptopok segítik nevelőink munkáját. Iskolánk valamennyi pedagógusa és asszisztense helyi továbbképzésen ismerte meg a korszerű eszközök használatát.
A kissé elavult régi gépeket a könyvtárban és az alsó tagozatos osztályokban helyezzük el.
A pályázat pontos címe:
„Ne legyünk fényévnyire! – Csökkentsük együtt a távolságot!” Pályázat az Ópályi Jókai Mór ÁMK Általános Iskolájának pedagógiai és módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére.


Kedvezményezett:
Ópályi Község Önkormányzata
4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.
Telefon / Fax: 06-44/407-551. 407-539
E-mail: hivatal@opalyi.hu, polgarm@opalyi.hu
www.opalyi.hu

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 11 356 624 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósult meg.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató szervezet elérhetősége:
www.nfu.hu
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet elérhetősége:
http://old.okmt.hu