Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

MEGHÍVÓ

Az Ötv. 12. § alapján Ópályi Község Képviselő-testületét testületei ülésének megtartására Ópályi Község Önkormányzatának nagytermébe.

2011. április.  4.-én (hétfőn) 18 órára
összehívom.

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Előterjesztés: Sport létesítmények felújításához pályázat benyújtás
               Előadó: Drabik Péter ÁMK ig. helyettes
2./ Előterjesztés: Sport koncepció elfogadása
               Előadó: Drabik Péter  ÁMK ig. helyettes
3./ Előterjesztés: Körjegyző megbízása a Jókai Mór ÁMK  megszűnésének előkészítéséről
               Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
4./ Előterjesztés: Az ÖNHIKI pályázat beadásáról
               Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
5./ Előterjesztés: A szemétszállítás nyári rendjéről
               Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
6./ Előterjesztés: Sportpályánál levő nyárfák kivágásáról
               Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
7./ Előterjesztés: 17/2011(II.14.) sz képviselő-testületi határozat visszavonása
               Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
8./ Előterjesztés: Ópályiak Baráti köre telek igénylési kérelméről
               Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
9./ Előterjesztés:  Dr. Vékony Miklós ügyvéd beszámolója a folyamatban lévő ügyekről              
               Előadó: Dr. Vékony Miklós
10./ Előterjesztés.:Nemzeti adó és vámhivatal állásfoglalásának ismertetése a képviselő és a polgármester költség általányáról   
               Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
11./ Előterjesztés: 23/2000. (III. 30.) sz. határozatával jóváhagyott, többször módosított Jókai  Mór ÁMK  SZMSZ-ének hatályon kívül helyezése és az új SZMSZ megtárgyalása.
                Előadó: Svéda István        
12./ Előterjesztés: Egyebek

Ópályi, 2011. április 1.

                                                                                                      Erdélyi Miklós
polgármester