Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Meghívó

Tájékoztatjuk a település lakosságot, hogy  Ópályi Község Önkormányzat képviselőtestülete december 29-én  (szerdán) délután 13 órára közmeghallgatást tűzött ki, az önkormányzat tárgyalótermébe.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény  13 §-a szerint "A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdek kérdést és javaslatot tehetnek."

A közmeghallgatással egyidőben Ópályi község Önkormányzat képviselőtestülete ülést tart, amelyeken az alábbi napirendi pontokat tervezi megtárgyalni:

1. Tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről, előzetes döntések a 2011. évi költségvetésről, az Önkormányzat Intézményei dolgozóinak szakmai végzettségének és illetményének felülvizsgálata.
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester

2. Előterjesztés a szemétszállitás mint közüzemi szolgáltatás 2011 évi dijtételeinek a megállapítására
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester

3. Előterjesztés a közvilágitási szolgáltatás korszerüsitésére benyujtott pályázat elbirálására
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester

4. A régi Hivatal épületének hasznosítása
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester

5. A faluüzemeltető Non-Profit Kft. megalapítása.
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester

6. Beszámoló a Kistérség által végzett Önkormányzatunkat érintő feladatokról.
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester

A testületi ülésre, illetve a közmeghallgatásra tisztelettel meghívom és elvárom.
Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Ópályi 2010 december 20.

Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza