Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1. Istentől áldott békés, és boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánok a község minden lakójának a képviselő-testület nevében.

2. Idősek Karácsonya ünnepségét rendezünk 2010. december 21-én kedden 13:00 órakor az Általános Iskola tornatermében.

Azokat az időseket ajándékozza  meg az önkormányzat, akik 2010-ben betöltötték a 62. életévüket ( az asszonyokat egy hímzett asztalterítővel, a férfiakat egy pléddel) és mindenki kap egy csomag szaloncukrot is. Az ajándékokat az egyházak által szervezett műsor után vehetik át.

3. Megalakult az új képviselő-testület. Az új törvényeknek megfelelően hat képviselő és a polgármester alkotja a képviselő-testületet. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy három fős pénzügyi bizottságot választ, melynek tagjai Balogh Ádám elnök, Toronyi Béla képviselő és Kolláthné Pere Éva. A Képviselő-testület a Polgármester fizetését bruttó 450.000.- Ft-ban állapította meg, költségátalányát pedig a törvény által megszabott fizetésének 20 %-ban, összegszerűen bruttó 90.000.-Ft-ban. (elég nagy számok ezek, de pl. költségátalányból kifizethető összeg 44.500.-Ft). A Képviselő-testület tagjai nem kapnak tiszteletdíjat, (ennek összege elérhette volna a fejenként havi 180.000.-Ft-ot) viszont minden képviselő kap 30.000.- Ft költségátalányt a felmerült költségeinek megtérítésére.

4. Felmondtuk a körjegyzőségi megállapodást Nyírparasznyával. Az új Képviselő-testület egyik első döntése volt ez, mert az eddigi működés során nem hozta a várt eredményeket a Körjegyzőség. A 2011. év áll rendelkezésre a szétválással kapcsolatos feladatok elrendezésére.

5. Új helyre költözött a Hivatal. 2009 és 2010-es évben a közcélú munkások felújították a régi Árpád úti iskola épületét, és a hivatal ide költözött. Az ügyfélfogadási rend változatlan vagyis hétköznap 8:00-12:00 óráig, délután és pénteken ügyfélfogadás nincs.  A Jegyző Gergely Lajos Szamosszeg-Szamoskér Körjegyzője helyettesíti a gyesen levő Körjegyzőnket. A helyettesítő jegyző hétfőn tart ügyfélfogadást.

6. Közmeghallgatás lesz 2010. december 29-én szerdán 13:00 órakor az új Polgármesteri Hivatal nagytermében. Várjuk a Lakosság ötleteit, javaslatait a 2010-2014-es gazdasági program összeállításához.

7. A Képviselő-testület 2011-es költségvetésben betervezi a Képviselők részére lap-top (hordozható számítógép) beszerzését. Haladni szeretnénk a korral és a papír alapú előterjesztések helyett elektronikus úton továbbítjuk majd a szükséges adatokat a Képviselők részére. Ettől jelentős költségcsökkentést remélünk. A Képviselők részére kedvezményes mobiltelefon előfizetést biztosítunk, igaz a telefonkészüléket és a telefonszámlát mindenki saját maga fizeti.

8. Az első lakáshoz jutók támogatásáról is döntött a Képviselő-testület. Régóta húzódó ügyeket zárunk le ezzel. Az Újreménység utcában házakat építőket ingyen juttattuk telekhez a lakástámogatás fejében, a többi igénylő pedig megkapja a korábbi rendeletben szereplő 50.000.- Ft-os vissza nem térítendő támogatást.

Ópályi, 2010. december 20.

        Erdélyi Miklós
         polgármester

<< vissza