Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Utoljára állt szószékre Veress Imre tiszteletes úr

Utoljára állt szószékre Veress Imre tiszteletes úr, hivatali megbízatását teljesítve,  az ópályi református templomban. Húsz pünkösd alkalmával szolgálhatott az ópályi gyülekezetnek  a tiszteletes úr és lelkész felesége.

Felidézte teológiai tanulmányait, papi hivatásának fontosabb eseményeit. Beszélt az alázatosságról és az önteltségről. A tiszteletes úr ige magyarázásában felülemelkedett a hétköznapi gondokon és Pál apostol Korinthusiakhoz írt levéléből idézett: " a régiek elmúltak, imé ujjá lett minden".

A zsoltárból pedig ez az üzenet zengett a hívek ajkán: "Megbocsásd nékünk gonosz bűneinket, Álnokságainkat, hitetlenséginket: Végy ki közülünk minden irigységet, És gyűlölséget". Számtalan könnycsepp hullott az istentisztelet folyamán a gyülekezet jelenlévő tagjai szeméből.

A lelkész házaspár munkáját elsőként a szomszéd  Varró Jánosné Jutka virággal és ajándékkal köszönte meg. A presbitérium nevében Csástyu Antalné köszöntötte a búcsúzó lelkészt. Az istentisztelet végén Gonda Ferencné kérésére a 82. Halleluja éneket énekelte el a gyülekezet: "Isten velünk viszontlátásra...". 

A tiszteletes úr megköszönte azt a sok jót, amit Ópályiban kapott ő és a családja és Isten áldását kérte az egyházközség tagjaira, végül kézfogással búcsúzott el híveitől. Augusztustól az öt gyermekes család máshol talál otthonra, Ópályiban pedig új lelkész veszi át a szolgálatot.

Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza