Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Trianoni megemlékezés Ópályiban!

Ópályiban is eljött az ideje az 1920 június 4.-én Trianonban  megkötött békediktátum emlékhelyének kilakítására. A művelődési ház előtt avattuk fel a Varga József helyi fafaragó népi iparművész által faragott kettős keresztet, melynek alapját a 64 kőből kirakott vármegyéket jelképező kőrakás adja. Ebben helyezkedik el a gránit tábla, melynek felirata; Trianon 1920. június 4.-Ópályi 2010. június 4.

A nagyteremben tartott megemlékezésen Erdélyi Ilona műsorvezető kérte fel  szónoklatra  Szatmári Elemért Pusztadaróci (Románia) református lelkészt, aki a Szózat alapján elemezte a kisebbségi sorsot és Trianon következményeit. A megható műsorban levetítettük Juhász Gyula Trianon című versének video változatát, majd Kiss Eszter énekelt a Honfoglalás című film zenéjéből.

Kovács Aletta a Szatmárnémeti Református Liceum diákja szavalta el a Székely miatyánkot. Szatmári Apor és Györk szatmári általános iskolások elénekelték a Csángó himnuszt.  A Szózat  eléneklése után Erdélyi Miklós polgármester levette a leplet az emléktábláról, majd Veress Imre református lekész és Orosz István görög-katolikus parochus megáldották az emlékhelyet. Ezt követően a helyiek és a határon túliak helyezték el koszoruikat. Az ünnepség végén a Székely himnuszt énekeltük el.

<< vissza