Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Polgármesteri hírlevél

1./Tisztelettel hívom a község lakosságát 2010. június 4-én 19 órára a községi Művelődési Házhoz, az 1920. június 4-én  megkötött trianoni békediktátum 90. évfordulójának megemlékezésére.  Az ünnepség keretén belül felavatjuk a trianoni emlékhelyet.
A Magyar Köztársaság Parlamentje nagy többséggel törvényt alkotott, hogy június 4-e legyen a nemzeti összetartozás napja. Ez a döntés is megerősít abban, hogy Ópályinak is szüksége van egy emlékhelyre, ahol országunk megcsonkítására emlékezünk. A Képviselő Testületnek az Ópályiak Baráti Köre kezdeményezése óta több hónap állt volna rendelkezésére, hogy egy méltó emlékművet állítsunk, de ilyen döntés nem született, ezért kérem a község lakosságát, hogy szerény adományaival támogassa az emlékhely létrehozását.

2./ Hosszú vajúdás után a Képviselő Testület úgy döntött, hogy a 10 millió forintot érő közösségi busz beszerzéséhez, a 2 millió forint saját erőt biztosítja. A busz beszerzésére pályázatot a mátészalkai Kistérség nyújtotta be és három buszra nyert 8-8 millió forint támogatást. Mátészalka és Hodász mellett Ópályinak is biztosítani kell a 2 millió forint saját erőt, és természetesen vállalni kell a busz üzemeltetésének költségeit.  Várhatóan augusztusban meg lesz a 18 személyes autóbusz, mellyel el tudjuk látni a községben, az iskolában felmerülő személy-szállítási feladatokat.

3./ A Képviselő - Testület nem támogatja a roma-integrációs programot.  A Szociális- és Munkaügyi Minisztérium Ópályit is meghívta abba a pályázatba, melynek keretében az elkülönülten lakó cigánylakosság integrációját kell megvalósítani.  Ez nagyrészt képzésből, munkahelyteremtésből, a környezeti kultúra javításából áll, de benne van néhány család lakáskörülményeinek, a lakhatási feltételeinek javítása önkormányzati bérlakással.
A telepfelszámolásnak ezt a formáját a szakértőkkel történő beszélgetés folyamán polgármesterként magam sem támogattam, mivel a Nyíl és Dankó utcában megfelelő út- víz- és villanyhálózat van kiépítve.  Az ott lakóknak kell saját maguk részére kulturált környezetet kialakítani. Tehát nem lesz sem a polgármester, sem a Képviselő-testület által támogatott önkormányzati bérlakás-vásárlás a faluban. Korábban az Ópályiak Baráti Köre által elkészített roma-integrációs programban sem volt lakásvásárlás, csak a cigányság lakóterületén a környezet rendbetétele, udvari wc-k építése, hagyományos szakmákra való képzés és a falu többsége által elfogadott együttélési normák megtanulásának segítése.

4./ A Képviselő - Testület korábban energiatakarékossági célból az intézmények világítás-korszerűsítését  és fűtés-korszerűsítését határozta el.  A világítás-korszerűsítés hozta az ígért megtakarítást (30 - 40 %-kal fizetünk kevesebbet, mint korábban az elektromos áramért) az iskolai fűtés-korszerűsítés viszont nem. Kezdeményeztük a beruházóval a kazán-bérleti szerződés felmondását, erre a Képviselő - Testület ügyvédet fogadott.  A hosszú ideje tartó vita újabb fontos állomásához érkezett, a testület döntése értelmében a beruházó cég a kazánt leszerelte és elszállította. A fűtési szezon kezdetére új kazánról kell gondoskodni.

5./ Ingyenes lehet a későbbiek során a szemétszállítás Ópályiban! Jelenleg nem fizetnek szemétszállítási díjat a Nyíl és Dankó utca lakói, mivel ott nincsenek egyedi kukák. Nem fizetnek a 70 éven felüliek és 50 % kedvezményben részesülnek az egyedül élők. Helyettük a Képviselő Testület fizeti ki a szemétszállítási díjat. Van rá példa a környező településeken, hogy olyan rendeletet alkotott a Képviselő - Testület, ahol senkinek nem kell szemétszállítási díjat fizetni, azt az Önkormányzat átvállalja. Ezzel a megoldással azokat is tudnánk támogatni, akik adót fizetnek, és a vállukon viselik az ország egész terhét.

6./ Balogh János gyógyszerész úr tájékoztatja a község lakosságát, hogy a patika nyitva tartása megváltozott. Hétfőtől-Péntekig 8-12-ig és 12.30-16.30-ig tart nyitva. Szombaton és vasárnap a patika zárva tart.

7./ Az állatorvosi feladatokat dr. Molnár Sándor látja el. A hivatalban rendszeresített füzetben kell az állategészségügyi problémákat jelezni, vagy a doktor úr hívható a 06-20/2056134 telefonszámon.

8./ Idén is lesz június 26-án szombaton ARATÓFESZTIVÁL!  A Képviselő - Testület ennek megrendezésére 500 ezer forintot biztosít. A pénz elköltésére egy bizottságot fog felállítani. A község képviselőit, a civilszervezetek, valamint egyházak vezetőit 2010. június 7-én 18 órára hívom programegyeztető megbeszélésre.

9./ A KSH június 1. és június 21. között az ország valamennyi településén általános mezőgazdasági összeírást hajt végre, itt Ópályiban is. A kérdőív kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés és az állatállomány mellett a mezőgazdasági termelési módszerek számbavételére is. Az összeírók mindenkit személyesen keresnek fel saját lakásukon. Az adatfelvétel célja, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak s a gazdálkodóknak a mezőgazdaság átalakulásának folyamatáról és az ágazat szereplőinek helyzetéről. Az összeírt adatokat kizárólag összesítve, statisztikai célokra használják fel. Az összeírást törvény írja elő, így a kérdésekre a válaszadás kötelező! Helyi összeíróink: Balogh László, Balogh Lászlóné, Varga Gábor és Varga Istvánné
Felülvizsgáló: ifj. Herdon Sándorné

Ópályi, 2010. június 2.

Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza