Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Hagyományosan a pünkösd előtti vasárnapon került sor a vallásos szellemben nevelt gyerekek első áldozására a görög-katolikus templomban, illetve a konfirmálásra a református templomban.

A katolikusoknál kilenc órakor, a reformátusoknál fél tizenegykor kezdődött a szertartás. Hosszú évek hittanóráin és a felkészülés időszakában megszerzett ismeretekről és a hitben való jártasságról kell számot adni a jeles alkalmon.

A katolikus gyerkeket  Orosz István parochus készítette fel, nagyon is sikeresen, mert az országos görög katolikus hittan versenyen a kisebbek negyedik, a nagyobbak első helyezést értek el. Kilenc első áldozó vonult be zenére a templomba, nyolc fiú és egy lány.   A  keresztszülők és a szülők is aktívan részt vettek a gyermekeik megáldásában. Áldozás közben a katolikus énekkar énekelt. Az első áldozás végén emléklapot adott át parochus úr. A szülők és gyerekek megköszönték a tisztelendő úr munkáját és egyuttal süteménnyel vendégelték meg a templomban lévő híveket.  

A  református konfirmandusokat Veress Imre és Veress Imréné lelkészek készítették fel az iskolai hittanórákon és azon túli alkalmakon. A tiszteletes úr orgona kíséretével énekelték a gyülekezet tagjai a zsoltárokat. A konfirmálók itt is kilencen voltak, hat lány és három fiú. Egyenként válaszoltak a tiszteletes úr kérdéseire, a sikeres válaszok után fogadalmat tettek és ezzel a felnőttekkel egyenjogú tagjaivá váltak a gyülekezetnek. A tiszteletes úr megáldotta a konfirmálókat és a gyülekezet gondnokával  Szolnoki Pálnéval együtt emléklapot adtak át nekik. A szülők és gyermekek itt is köszönetet mondtak a két lelkésznek, akik várják őket a pünkösdi istentiszteleten  a számukra első úrvacsorával.

<< vissza